Mēnešalga:
835 līdz 1012 EUR
Cita
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10B, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvades Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs
vecākais speciālists

Profesijas kods – 2422 33

Vispārējie darba pienākumi:
    • veikt fizisko un juridisko personu pārstāvju pieņemšanu apsardzes darbības un sertifikācijas jautājumos;
    • izskatīt iesniegumus un citu iestāžu pieprasījumus sertificēšanas jomā;
    • nodrošināt apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma norisi, aizpildīt pārbaudījuma laikā attiecīgu dokumentāciju;
    • kontrolēt un veikt pārbaudes par normatīvajos aktos noteikto apsardzes sertifikātu izsniegšanas ierobežojumiem;
    • kontrolēt, ka fiziskas personas, kurām ir izsniegti apsardzes sertifikāti ievēro apsardzes darbības reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
    • sagatavot lēmumu projektus sertificēšanas jomā: par atteikšanos izsniegt apsardzes sertifikātus, par atteikšanos pagarināt apsardzes sertifikātu derīguma termiņu un par apsardzes sertifikātu anulēšanu;
    • pārbaudīt apsardzes sertifikātu likumisko izcelsmi, nelikumīgo sertifikātu konstatēšanas gadījuma, pārtraukt pārkāpumu, ierosināt anulēt nelikumīgi iegūtus apsardzes sertifikātus vai citus dokumentus, uz kura pamata tika izdots apsardzes sertifikāts;
    • izskatīt iesniegumus par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem sertificēšanas jomā, sagatavot lēmumu projektus;
    • izskatīt personu sūdzības sertificēšanas jomā, sūdzību izskatīšanas gaitā veikt attiecīgās pārbaudes un sagatavot atbildes projektus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
    • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
    • vēlama pieredze valsts pārvaldē;
    • Labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel.
    • Sarunvalodas līmenī pārvaldīt ne mazāk, kā vienu svešvalodu (krievu, angļu, vācu vai franču);
    • spēja strādāt komandā;
    • vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).

Piedāvājam:
    • darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku (uz nenoteiktu laiku), sākotnēji ar pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem;
    • atalgojumu no 835 EUR līdz 1012 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
    • sociālās garantijas;
    • mūsdienīgus darba apstākļus ar visu darbam nepieciešamo aprīkojumu;
    • profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.

Darba vietas adrese: Valsts policija, Ezermalas iela 10 B, Rīga, LV-1014.

Pieteikšanās termiņš – 2022.gada 10.februāris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv , informācija pa tālruni - 67208188.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz