Mēnešalga:
784 līdz 884 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Speciālo objektu apsardzes pārvaldes
kārtībnieks

Profesijas kods – 335535

Vispārējie darba pienākumi:
-    veikt attiecīgo objektu apsardzi, novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, nodrošināt caurlaižu režīmu un sabiedrisko kārtību;
-    veikt speciālus pasākumus tiesībpārkāpumu novēršanā un atklāšanā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    profesionālā izglītība (vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis), izglītības tematiskās jomas – tiesību zinātne, militārā aizsardzība, personu un īpašuma aizsardzība;
-     atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām;
-    vismaz 1 gada darba pieredze Valsts policijas struktūrvienībās vai citas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, vai darba pieredze citās tiesībaizsardzības iestādēs;
-    būs nepieciešama trešās kategorijas atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Piedāvājam:
-    stabilu darbu pilnas slodzes darba laiku;
-    atalgojumu atbilstoši 13.7amata saimei, I līmenis un 2.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR no 784.00 līdz 884.00;
-    sociālās garantijas.

Darba vietas adrese: Rīga:
-    Ārējas apsardzes nodaļā (10 vakances);
-    Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļā (14 vakances);
-    Saeimas objektu apsardzes nodaļā (25 vakances)
-    Valsts objektu apsardzes nodaļa (20 vakances)

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 31.marts

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67219960.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pretendentiem jāpiesakās līdz