Mēnešalga:
940 līdz 1287 EUR
Bankas / Apdrošināšana / Finanses/Grāmatvedība
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

                                                         

                                 

Valsts policija aicina pieteikties
uz Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Juridiskā biroja jurista amatuVispārējie darba pienākumi:

- izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus un sūdzības un sagatavo atbilžu vai administratīvo aktu projektus;

- sagatavot prasības pieteikumu, pieteikumu, apelācijas sūdzību, blakus sūdzību, kasācijas sūdzību, paskaidrojumu un iesniegumu projektus civillietās un administratīvajās lietās, kurās Valsts policija ir lietas dalībnieks (izņemot administratīvo pārkāpumu lietas), iesniegt cietušā kompensācijas pieteikumus kriminālprocesā;

- piešķirto pilnvaru ietvaros pārstāvēt Valsts policijas intereses iestādēs, citās institūcijās un tiesās;

- izstrādāt ar Valsts policijas darbību saistītu civiltiesisku līgumu, sadarbības līgumu un vienošanās projektus, kā arī organizēt šo līgumu noslēgšanu, izskatīt citu struktūrvienību un iestāžu izstrādātos līgumu un vienošanās projektus, organizēt centralizēto iepirkumu līgumu noslēgšanu;

-izskatīt, analizēt un sagatavot atzinumus par Iekšlietu ministrijas, citu institūciju, Valsts policijas struktūrvienību sagatavotajiem dokumentu projektiem par Valsts policijas darba nodrošināšanas un uzlabošanas jautājumiem, nodrošinot normatīvo aktu ievērošanu;

- sniegt juridiska rakstura konsultācijas un atzinumus Valsts policijas nodarbinātajiem par Valsts policijas darbību reglamentējošiem jautājumiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- profesionālais maģistra grāds (piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija);

- vismaz trīs gadu profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā vēlama pieredze valsts pārvaldē;

- izpratne par tiesvedības procesiem; zināšanas darba tiesībās, administratīvajās un civiltiesībās, zināšanas ES tiesībās;

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē,

- vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas;

- sadarbībspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

-stabilu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;

- bruto mēnešalgu no 940 EUR līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas); amats klasificēts 21.saimes IIIB līmenī (10.mēnešalgu grupa).

- radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgu kolektīvu;

- veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

Darba vietas adrese: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026 (2 vakances).

Pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 3.jūnijam.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar galveno darba pienākumu aprakstu un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67075534.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz