Mēnešalga:
835 līdz 1012 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Satiksmes drošības pārvaldes Administratīvo strīdu nodaļas
vecākais speciālists

Profesijas kods – 2611 01

Vispārējie darba pienākumi:

-    veikt fizisko personu, valsts un pašvaldības iestāžu, organizāciju un uzņēmumu sūdzību un iesniegumu izskatīšanu par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, tai skaitā – par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoradariem), un sagatavot lēmumu un atbilžu projektus; normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iegūt informāciju, kura tieši nepieciešama lietas izlemšanai, no procesa dalībniekiem, citām institūcijām, informācijas sistēmām un izmanto to tikai darba vajadzībām; sagatavot fiziskajām personām un institūcijām to pieprasīto informāciju, nodrošinot ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu un fizisko personu datu aizsardzību;

-    sastādīt katrai sūdzības vai iesnieguma pārbaudes lietai atsevišķu plānu, norādot veicamos uzdevumus un to izpildes termiņus;

-    piešķirtā pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt Valsts policiju tiesās, apgabaltiesās un citās institūcijās;

-    veikt izskatīto sūdzību un tiesu nolēmumu analīzi, sagatavot priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos un sagatavot priekšlikumus policijas struktūrvienību, kas piedalās ceļu satiksmes uzraudzībā, darba organizācijas uzlabošanai.


Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

-    augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā juridiskā izglītība;

-    pieredze darbā normatīvo aktu piemērošanā un interpretācijā;

-    labas iemaņas darbā ar datortehniku (MS Word un MS Excel);

-    teicamas latviešu valodas zināšanas;

-    B kategorijas vadītāja apliecība.


Piedāvājam:

-    stabilu darbu pilnas slodzes darba laiku;

-    atalgojumu atbilstoši 21.amata saimei, IIIA līmenis un 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga EUR no 835.00 līdz 1012.00;

-    sociālās garantijas.


Darba vietas adrese: Rīga (5 vakances)


Pieteikšanās termiņš –2021.gada 31.marts


Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67219060.


Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pretendentiem jāpiesakās līdz