Mēnešalga:
1429 līdz 1633 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdzValsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Nodrošinājuma pārvaldes
Iepirkumu un līgumu pārvaldības nodaļas
 Jurists


Profesijas kods – 261901

Vispārējie darba pienākumi:
-   izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus un sūdzības publisko iepirkumu jomā, sagatavot paskaidrojumu un atbilžu projektus;
-   zstrādāt normatīvo aktu un normatīvajos aktos paredzēto visu citu dokumentu projektus publisko iepirkumu jomā vai piedalīties minēto dokumentu projektu izstrādē, nodrošinot nepieciešamo saskaņojumu ar Valsts policijas struktūrvienībām;
-   pārstāvēt Valsts policijas intereses iestādēs, citās institūcijās un tiesās, jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu jomu;
-   piedalīties publisko iepirkumu komisijas darbā;
-   sniegt juridiska rakstura konsultācijas Valsts policijas amatpersonām un darbiniekiem par publisko iepirkumu norisi un dokumentu sagatavošanu;
-   izskatīt, analizēt un sagatavot atzinumus par Iekšlietu ministrijas, citu institūciju, Valsts policijas struktūrvienību izstrādātajiem normatīvo aktu, attīstības plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektiem publisko iepirkumu jomā;
-   sniegt juridiska rakstura konsultācijas un atzinumus Valsts policijas vadībai, amatpersonām un darbiniekiem par Valsts policijas darbību iepirkumu jomā reglamentējošiem jautājumiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
-    vismaz viena gada pieredze publisko iepirkumu jomā;
-    MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;
-    spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:
-    darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;
-    atalgojumu no 1429.00 līdz 1633.00 EUR (bruto) – pēc pārbaudes laika;
-    iespēja darbu veikt daļēji attālināti;
-    radošu un daudzveidīgu darbu;
-    profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;
-    veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
-    papildatvaļinājumu un prēmiju vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz darbinieka ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu.

Darba vietas adrese: Valsts policija, Čiekurkalna 1 līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026 (viena vakance).

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 15.decembrim

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv , informācija pa tālruni – 67829428.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz