Mēnešalga:
823 līdz 923 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Dubultu prospekts 17, Jūrmala

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes

****  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas  

jaunākais inspektors (operatīvās vadības jomā)

Profesijas kods – 3355 29

Galvenie amata pienākumi:

- pieņem informāciju par iecirkņa apkalpojamajā teritorijā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par personām, kas tos izdarījušas, kā arī par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrības vai valsts drošību;

- izdara aizturēto un iecirkņa operatīvās vadības telpās nogādāto personu pārmeklēšanu un personīgo mantu apskati un nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu, veic šo personu pastāvīgu kontroli un apsardzi;

- ievieto un atbrīvo no Iecirkņa pagaidu turēšanas vietas aizturētās personas. Konvojē un apsargā aizturētās, aizdomās turētās un apcietinātās personas;

- veic attiecīgo informācijas ievadi Integrētās iekšlietu informācijas sistēmās un citās datu bāzēs;

- izbrauc uz notikumu vietām nelikumīgo darbību pārtraukšanai un vainīgo personu aizturēšanai. veic atsevišķus uzdevumus noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas gaitā, kā arī personīgi piedalās kriminālpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu novēršanā, apkarošanā, atklāšanā un vainīgo personu aizturēšanā.

- savas kompetences ietvaros veic lietvedību administratīvās lietās, noformē materiālus par administratīvajiem likumpārkāpumiem.

Prasības pretendentiem:

-        atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-        profesionālā izglītība (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana;

-   valsts valodas zināšanas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunu līmenī.

Piedāvājam:

-            darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

-        atalgojumu no 823,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 923,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena);

-        sociālās garantijas;

-        interesantu un dinamisku darbu;

-        profesionālu izaugsmi;

-        kvalifikācijas celšanas iespējas.

Darba vietas adrese:

Jūrmalas iecirknis (1 vakance) – Dubultu prospekts 17, Jūrmala, LV-2015

Pieteikšanās termiņš: –  20.03.2021.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@riga.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67219769.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Gaujas iela 17, Rīga, LV-1026.

Valsts policijas vakances: http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&rsd=1

Valsts policijas koledža (mācību iespējas): http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/gribu_macities/noteikumi

Pretendentiem jāpiesakās līdz