Mēnešalga:
962 līdz 1062 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Avotu iela 8, Madona, Madonas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes

Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas  inspektors (2 amata vietas)

Profesijas kods – 3355 29

Galvenie amata pienākumi:

 • koordinēt un kontrolēt policijas nošķiršanas lēmumu izpildi;
 • koordinēt un kontrolēt tiesas vai tiesneša nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pildīšanu;
 • pēc apmācības kursa pabeigšanas organizēt apmācības teritoriālās struktūrvienības darbiniekiem par vardarbības draudu novēršanu un policijas lēmumu par nošķiršanu pieņemšanas kārtību;
 • organizēt tiesas spriedumu izpildi daļā par papildsoda – policijas kontrole – piespriešanu:
 • organizēt procesa virzītāja lēmumu par ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekļu piemērošanu izpildi;
 • sadarboties ar Valsts probācijas dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības amatpersonām.

Prasības pretendentiem:

 •  atbilstība Dienesta gaitas likuma 4.,7.pantā noteiktajām prasībām;
 •  pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes);
 •  zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;
 • sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu.

Piedāvājam:

 • darba vietu izvēlētajā iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;
 • atalgojumu no 962,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1062,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, iegūtā izglītība);
 • kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • sociālās garantijas.

                                

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 29.janvāris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vidzeme.vp.gov.lv , informācija pa tālruni 64202911.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201.


Pretendentiem jāpiesakās līdz