Mēnešalga:
849 līdz 949 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Pētera iela 5, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes

Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas

jaunākais  inspektors (Jelgavas iecirknī) 6 vakances

Profesijas kods – 3355 29

Vispārējie darba pienākumi:

- veikt sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, ceļu un ūdens satiksmes uzraudzību, regulēt transportlīdzekļu un gājēju kustību Zemgales reģiona administratīvajā teritorijā;

nodrošināt sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību masu pasākumu laikā, kā arī ārkārtēju situāciju, stihisku nelaimju vai masu nekārtību laikā;

savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

- aizturēt un pārbaudīt personas, kas tiek turētas aizdomās par noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu izdarīšanu;

- nepieciešamības gadījumā, savas kompetences ietvaros veikt neatliekamās kriminālprocesuālās darbības;

- veikt administratīvo lietvedību ceļu satiksmes noteikumu un noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, pārkāpumu lietās;

kontrolēt normatīvo aktu, kas attiecas uz satiksmes drošības garantēšanu, izpildi, noformēt materiālus par ceļu un ūdens satiksmes negadījumiem un citiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

-  atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.pantā noteiktajām prasībām;

- profesionālā  (vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, kas iegūts Valsts policijas koledžā) izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība);

-  labas latviešu valodas zināšanas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunu valodas līmenī;

-  B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

  • darba vietu izvēlētajā iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;
  • atalgojumu no 849,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 949,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze u.c.);
  • kvalifikācijas celšanas iespējas;
  • sociālās garantijas.                     

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@zemgale.vp.gov.lv , informācija pa tālruni 63004336.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Katoļu iela 8a, Jelgava, LV-3001.

Valsts policijas vakances: http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&rsd=1

Valsts policijas koledža (mācību iespējas): http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/gribu_macities/noteikumi

Pretendentiem jāpiesakās līdz