Mēnešalga:
940 līdz 1158 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
Izmeklētāju mācību centra vecāko speciālistu
 (profesiju klasifikatora kods – 2351 01)
(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumos ietilpst:

organizēt tālākizglītības pasākumu īstenošanu:

1) sagatavot cirkulārus, pavēļu un vēstuļu projektus;

2) sagatavot 4 (četru) mēnešu pieaugušo neformālās izglītības programmu grafiku;

3) sagatavot profesionālās pilnveides izglītības programmu nodarbību sarakstus;

4) kontrolēt tālākizglītības procesa īstenošanu;

5) sagatavot apliecības par tālākizglītības programmu apguvi;

6) nodrošināt Izmeklētāju mācību centra (turpmāk – IMC) lietvedībā esošo dokumentu pārvaldības organizāciju un informācijas ievadīšanu informācijas sistēmās;

7) organizēt tālākizglītības programmu saskaņošanu un apstiprināšanu;

8) izstrādāt līgumu projektus tālākizglītības pasākumu nodrošināšanai;

9) sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

piedalīties ikgadējo preču un pakalpojumu iegādes plāna sagatavošanā tālākizglītības programmu nodrošināšanai sagatavošanā un finanšu līdzekļu apgūšanas procesā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

- profesionālā pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs – ne mazāka par diviem gadiem;

- Vēlama pieredze ar izglītības procesa organizēšanu saistīta joma vai profesionālā pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;

- izpratne par Valsts policijas amatpersonu profesionālās pilnveides izglītības jomu un procesiem;

- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;

- dokumentu izstrāde un noformēšana atbilstoši lietvedības noteikumiem;

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;

- vēlamas svešvalodu zināšanas.

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā);

- konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – EUR 940; 2.kategorija – EUR 1004; 3.kategorija – EUR 1158 (bruto));

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

- darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2022.gada 8.jūlijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Izmeklētāju mācību centra vecākā speciālista amatu” vai e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67219988, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz