Mēnešalga:
1010 līdz 1160 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledžas bibliotēka

aicina pievienoties savam kolektīvam

bibliotekāru  (profesiju klasifikatora kods – 343303)

(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

- sniegt bibliotekāros pakalpojumus;

- konsultēt bibliotēkas lietotājus par krājumu un resursiem;

- uzturēt krājumu noteiktā kārtībā;

- veidot novadpētniecības - koledžas kultūrvēsturisko resursu - krājumu;

- sistematizēt un digitalizēt kultūrvēsturiskos resursus;

- radoši organizēt kultūrvēsturisko resursu izstādes un ekspozīcijas, veidot publicitātes materiālus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- augstākā izglītība vai vidējā izglītība un tālākizglītības kursu sertifikāts bibliotēku darba jomā;

- teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

- izstāžu noformēšanas prasmes;

- zināšanas par informācijas meklēšanas sistēmām;

- valsts valodas pārzināšana atbilstoši augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1);

- vēlamas BIS ALISE lietošanas prasmes.

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi Ezermalas ielā 10, Rīgā;

- pozitīvu darba vidi un kolēģu atbalstu;

- interesantu un radošu darbu;

- atalgojumu atbilstoši 7.mēnešalga grupai (1010-1160 EUR (bruto));

- sociālās garantijas.


Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024. gada 30. aprīlim jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule un dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv ar norādi „Konkursam uz bibliotekāres  amatu”. Tālrunis uzziņām: 28688291, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.


Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz