Mēnešalga:
745 līdz 875 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
 bibliotekāru (profesiju klasifikatora kods – 262207)
(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

- laipna un draudzīga bibliotēkas lietotāju apkalpošana;

- krājuma papildināšana, uzturēšana;

- datu apstrāde BIS ALISE;

- informācijas pakalpojumu sniegšana;

- lietotāju konsultēšana.
Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- Augstākā, vidējā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā, - vidējā izglītība un tālākizglītības kursu sertifikāts bibliotēku darba jomā;

- zināšanas par informācijas meklēšanas sistēmām;

- teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

- vēlamas angļu valodas zināšanas;

- atbilstība speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu saņemšanai;

- valsts valodas prasmes, kas atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi Ezermalas ielā 10, Rīgā;

- pozitīvu darba vidi un kolēģu atbalstu;

- interesantu un radošu darbu;

- atalgojums atbilstoši piešķirtajai kategorijai (no 745 EUR līdz 875 (bruto));

- sociālās garantijas.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2022.gada 31.janvārim

jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule un dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Bibliotēkas bibliotekāres amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67219688, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz