Mēnešalga:
1018 līdz 1230 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Matīsa iela 9, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centra iecirkņa

Kriminālpolicijas nodaļas inspektors (operatīvā darbība)

Profesijas kods – 335513

Galvenie amata pienākumi:

  • savas kompetences ietvaros plānot un veikt nepieciešamos pasākumus Iecirkņa apkalpojamā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu novēršanai un atklāšanai;
  • veikt operatīvās darbības uzdevumus sakarā ar normatīvajiem aktiem Iecirknim piekritīgu noziedzīgo nodarījumu atklāšanā;
  • savas kompetences ietvaros veikt noziedznieku, bezvest pazudušo personu meklēšanu;
  • sistemātiski apkopot un analizēt saņemto operatīvo informāciju;
  • apzināt un veikt operatīvās darbības pasākumus kriminogēnās vietās, lai novērstu turpmāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu

Prasības kandidātiem:

  • atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām;
  • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītības tematiskas jomas: tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);
  • labas iemaņas darbā ar datortehniku (MS Word un MS Excel);

  • valsts valodas zināšanas līmenis – C līmeņa 1.pakāpe;
  • B kategorijas vadītāja apliecība.

Piedāvājam:

-          interesantu, dinamisku un stabilu  darbu ar pilnas slodzes darba laiku;

-          atalgojumu atbilstoši 12.2.1.amata saimei, IIA līmenim un 6.mēnešalgu grupai, mēnešalgu EUR no 1018.00 līdz 1230.00 (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem);

-          vispārīgās un speciālās piemaksas (tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētajai kārtībai un apmēriem);

-          normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas;

-          interesantu un dinamisku darbu;

-          kvalifikācijas celšanas iespējas;

-          profesionālo izaugsmi.

Darba vietas adrese: Matīsa iela 9, Rīga, LV-1001  (5 vakances)

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 31.decembris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as ar pielikumu/-iem (sekmju izraksts) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@riga.vp.gov.lv.  Informācija pa tālruni 67219769.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pretendentiem jāpiesakās līdz