Mēnešalga:
962 līdz 1062 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Pētera iela 5, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa ​

Kārtības policijas nodaļas  inspektors

(nepilngadīgo lietu izskatīšanas jomā)

Vispārējie darba pienākumi:

- apkalpot attiecīgā iecirkņa teritoriju, kurā pārstāv valsts varu, veicot pasākumus nepilngadīgo noziedzības novēršanā un atklāšanā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

- izzināt savu apkalpojamo teritoriju, apkopot nepieciešamo informāciju, ar kuras palīdzību var novērst un atklāt likumpārkāpumus, kā arī sniegt atbalstu citām valsts un pašvaldības institūcijām cīņā ar nepilngadīgo noziedzību;

- veikt vispārējo un individuālo preventīvo darbu;

- savas kompetences ietvaros izskatīt iesniegumus un sūdzības par nepilngadīgo izdarītajiem likumpārkāpumiem, pieņemt lēmumus par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai par kriminālprocesa uzsākšanu un veikt pirmstiesas izmeklēšanas darbības uzsāktajos kriminālprocesos par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem līdz kriminālprocesa izbeigšanai, apturēšanai vai nodošanai pēc piekritības citai struktūrvienībai;

- izskatīt iesniegumus, sūdzības un citus materiālus par nepilngadīgo izdarītajiem administratīvajiem likumpārkāpumiem, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus nepilngadīgajiem par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem un viņu vecākiem par pienākumu nepildīšanu bērnu aprūpē, audzināšanā, izglītošanā vai pieņem lēmumu par lietvedības izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā;

- saskaņā ar likumu „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” sagatavo materiālus un nosūtīt tos tiesai vai pašvaldības administratīvajai komisijai;

- piedalās iesniegumu izskatīšanā gadījumos, kad bērns cietis no vardarbības ģimenē, un par tādiem gadījumiem ziņo bāriņtiesai vai sociālam dienestam;

- savas kompetences ietvaros noskaidro nelabvēlīgās ģimenes, par ko nekavējoties informē pašvaldības bāriņtiesu vai sociālo dienestu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.pantā noteiktajām prasībām;

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes);

- zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

- sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu (krievu, angļu, vācu, franču);

- B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

- darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

- atalgojumu no 962,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1062,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze, iegūtā izglītība u.c.);

- kvalifikācijas celšanas iespējas;

- sociālās garantijas.

Darba vietas adrese: Jelgavas iecirknis (2 vakances) – Pētera iela 5, Jelgava, LV-3001.                      

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 1.novembris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@zemgale.vp.gov.lv , informācija pa tālruni 63004336.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Katoļu iela 8a, Jelgava, LV-3001.

Valsts policijas vakances: http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&rsd=1

Pretendentiem jāpiesakās līdz