Mēnešalga:
1018 līdz 1159 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Pētera iela 5, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa ​

Kriminālpolicijas nodaļas  inspektors

(operatīvajā darbā)

Vispārējie darba pienākumi:

- organizē un personīgi atbild par operatīvo stāvokli apkalpojamajā teritorijā un par smagu, sevišķi smagu un bīstamu noziedzīgu nodarījumu pārtraukšanu, novēršanu un atklāšanu;

- veic pirmstiesas izmeklēšanu krimināllietās, kas piekritīgas kriminālpolicijai, kā arī pēc norādījuma piedalās citu kategoriju krimināllietu pirmstiesas izmeklēšanā;

- veic personu meklēšanu, kuras izvairās no pirmstiesas izmeklēšanas vai brīvības atņemšanas soda izciešanas;

- organizē un veic darbu, lai nodrošinātu kaitējuma atlīdzību, kas radīts noziedzīga nodarījuma rezultātā;

- veic atklātus un slepenus pasākumus, lai pārtrauktu, atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.pantā noteiktajām prasībām;

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana,  sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);

- speciālās atļaujas kategorija pieejai valsts noslēpuma objektiem - otrā kategorija;

- zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

- sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu (krievu, angļu, vācu, franču);

- B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

- darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

- atalgojumu no 1018,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1159,00 EUR , kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze, iegūtā izglītība u.c.);

- kvalifikācijas celšanas iespējas;

- sociālās garantijas.

Darba vietas adrese: Jelgavas iecirknis (5 vakances) – Pētera iela 5, Jelgava, LV-3001.

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 1.novembris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@zemgale.vp.gov.lv , informācija pa tālruni 63004336.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Katoļu iela 8a, Jelgava, LV-3001.

Valsts policijas vakances: http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&rsd=1

Pretendentiem jāpiesakās līdz