Mēnešalga:
1001 līdz 1212 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Gogoļa iela 7A, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirkņa

Kārtības policijas nodaļas inspektors (reaģēšana)

Profesijas kods – 335513

Galvenie amata pienākumi:

 • Pieņemt informāciju par Iecirkņa apkalpojamajā teritorijā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par personām, kas tos izdarījušas, kā arī par notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem u.c.), kuri apdraud personu, sabiedrības vai valsts drošību;
 • Savas kompetences ietvaros veikt un organizēt pasākumus noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā, kā arī personu meklēšanā, kuras tos izdarījušas vai slēpjas no izmeklēšanas un tiesas, izvairās no kriminālsoda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē, kā arī personīgi piedalīties kriminālpārkāpumu, mazāk smagu, smagu, sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanā, apkarošanā un atklāšanā;
 • Operatīvas grupas sastāvā izbraukt uz notikuma vietām, lai veiktu sākotnējās izmeklēšanas darbības noziedzīga nodarījuma izdarīšanas gadījumā;
 • Organizēt, vadīt un kontrolēt operatīvās grupas vai pakļauto papildspēku darbu notikuma vietā, dot rīkojumus atkarībā no situācijas un rīcībā esošās informācijas.
 • Uzsākt resoriskās pārbaudes;
 • Savas kompetences ietvaros izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām;
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītības tematiskas jomas: tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība);
 • labas iemaņas darbā ar datortehniku (MS Word un MS Excel);
 • valsts valodas zināšanas līmenis – C līmeņa 1.pakāpe;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Piedāvājam:

-     interesantu, dinamisku un stabilu  darbu ar pilnas slodzes darba laiku;

-     atalgojumu atbilstoši 9.2.amata saimei, II līmenim un 6.mēnešalgu grupai, mēnešalgu EUR no 1001.00 līdz 1212.00 (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem);

-   vispārīgās un speciālās piemaksas (tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētajai kārtībai un apmēriem);

-       normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas;

-       interesantu un dinamisku darbu;

-       kvalifikācijas celšanas iespējas;

-       profesionālo izaugsmi.

Darba vietas adrese: Klusā iela 12, Rīga, LV-1013

Pieteikšanās termiņš – 2023.gada 31.janvāris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as ar pielikumu/-iem (sekmju izraksts) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@riga.vp.gov.lv.  Informācija pa tālruni 67219769.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pretendentiem jāpiesakās līdz