Mēnešalga:
1018 līdz 1230 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Alīses iela 3A, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Zemgales iecirkņa

Kārtības policijas nodaļas inspektors (nepilngadīgo lietu inspektori)

Profesijas kods – 335513

Galvenie amata pienākumi:

 • apkalpot noteiktu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņa administratīvo teritoriju, veicot pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā, bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • savas kompetences ietvaros izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
 • veikt resoriskās pārbaudes un nodrošināt materiālu virzību par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;
 • uzsākt kriminālprocesus un veikt nepieciešamās pirmstiesas izmeklēšanas darbības par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījuši nepilngadīgie;
 • veikt tiesiskās audzināšanas pasākumus ar iecirknī nonākušiem bērniem un to vecākiem;
 • veikt preventīvus pasākumus iecirkņa apkalpojamajā teritorijā esošajās vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām;
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītības tematiskas jomas: tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes; pedagogu izglītība un izglītības zinātnes);
 • labas iemaņas darbā ar datortehniku (MS Word un MS Excel);
 • valsts valodas zināšanas līmenis – C līmeņa 1.pakāpe;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Piedāvājam:

interesantu, dinamisku un stabilu  darbu ar pilnas slodzes darba laiku;

-   atalgojumu atbilstoši 13.2.amata saimei, IA līmenim un 5.mēnešalgu grupai, mēnešalgu EUR no 962.00 līdz 1168.00 (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem);

- vispārīgās un speciālās piemaksas (tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētajai kārtībai un apmēriem);

-   normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas;

-   interesantu un dinamisku darbu;

-   kvalifikācijas celšanas iespējas;

-   profesionālo izaugsmi.

Darba vietas adrese: Alīses iela 3a, Rīga, LV-1046 

Pieteikšanās termiņš – 2023.gada 31.janvāris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as ar pielikumu/-iem (sekmju izraksts) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@riga.vp.gov.lv.  Informācija pa tālruni 67219769.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.


Pretendentiem jāpiesakās līdz