Mēnešalga:
962 līdz 1168 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Daugavgrīvas iela 34A, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa

Kārtības policijas nodaļas inspektors (nepilngadīgo lietu inspektori)

Profesijas kods – 335513

Galvenie amata pienākumi:

 • apkalpot noteiktu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņa administratīvo teritoriju, veicot pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā, bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • savas kompetences ietvaros izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus, sudzības un priekšlikumus;
 • veikt resoriskās pārbaudes un nodrošināt materiālu virzību par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;
 • uzsākt kriminālprocesus un veikt nepieciešamās pirmstiesas izmeklēšanas darbības par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījuši nepilngadīgie;
 • veikt tiesiskās audzināšanas pasākumus ar iecirknī nonākušiem bērniem un to vecākiem;
 • veikt preventīvus pasākumus iecirkņa apkalpojamajā teritorijā esošajās vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciāljām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.pantā noteiktajām prasībām;
 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītības tematiskas jomas: tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes; pedagogu izglītība un izglītības zinātnes);
 • labas iemaņas darbā ar datortehniku (MS Word un MS Excel);
 • valsts valodas zināšanas līmenis – C līmeņa 1.pakāpe;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Piedāvājam:

-   interesantu, dinamisku un stabilu  darbu ar pilnas slodzes darba laiku;

-    atalgojumu atbilstoši 13.2.amata saimei, IA līmenim un 5.mēnešalgu grupai, mēnešalgu EUR no 962.00 līdz 1168.00 (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem);

vispārīgās un speciālās piemaksas (tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētajai kārtībai un apmēriem);

-     normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas;

-     interesantu un dinamisku darbu;

-     kvalifikācijas celšanas iespējas;

-     profesionālo izaugsmi.

Darba vietas adrese: Daugavgrīvas iela 34a, Rīga, LV-1048

Pieteikšanās termiņš – 2023.gada 31.janvāris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as ar pielikumu/-iem (sekmju izraksts) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@riga.vp.gov.lv.  Informācija pa tālruni 67219769.

Pretendentiem jāpiesakās līdz