Mēnešalga:
1001 līdz 1101 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Stacijas iela 46, Ludza, Ludzas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdzValsts policijas Latgales reģiona pārvaldes

Ludzas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas

inspektors


Profesijas kods – 335513


Vispārējie darba pienākumi:

- apkalpo noteikto teritoriju un veic pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un likumpārkāpumu novēršanā;

- kvalificē, atbilstoši noformē un izskata administratīvo pārkāpumu materiālus;

- nogādā policijas iestādē likumpārkāpējus;

- meklē un aiztur meklēšanā esošas personas un mantas;

- izmeklē kriminālprocesu saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām;

- veic preventīvo darbu u.c.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze:
-        atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4., 7.pantā noteiktajām prasībām;

-      pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana,  sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);

-      zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

-      sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu (krievu, angļu, vācu);

-      B kategorijas autovadītāja apliecība;

-     derīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Piedāvājam:

-        darba vietu iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;

-        atalgojumu no 1001,00 EUR līdz 1101,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze, iegūtā izglītība u.c.);

-        kvalifikācijas celšanas iespējas;

-        sociālās garantijas.

Darba vietas adrese:

Ludzas iecirknis (2 vakances) – Stacijas iela 46, Ludza, LV-5701.


Pieteikšanās termiņš –2022.gada 10.jūlijs
Dzīves gājuma aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam), motivācijas vēstuli un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz elektroniskā pasta adresi:
cv@vp.gov.lv , informācija pa tālruni 65703801.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.


Pretendentiem jāpiesakās līdz