Mēnešalga:
1300 līdz 1515 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

 vecāko speciālisti  Finanšu vadības nodaļā (profesiju klasifikatora kods – 241201)           

(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

- veikt finanšu līdzekļu pieprasījumu, sagatavot koledžas pasākumu detalizētus finanšu plānus, tāmes, organizēt to aktualizāciju un grozījumu sagatavošanu.pamatojoties uz Valsts kases pārskatu vai izrakstu katru dienu ievadīt ienākošo maksājuma uzdevumu, ņemot vērā ieņēmumu, kas nepiedalās debitoru norēķinos, ieņēmumu, kas piedalās debitoru norēķinos un ieņēmumu, kas piedalās kreditoru norēķinos. Pārbaudīt ienākošo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām; 

- sagatavot konkrētās sadaļas par budžeta programmām un apakšprogrammām plānoto līdzekļu aprēķinu nākamā gada valsts budžeta projektā;

- veikt analīzi un sagatavot pārskatus kārtējā gada budžeta izpildi atbilstoši noteikto termiņu, normatīvo aktu un metodisko norādījumu prasībām;

- pārbaudīt sadarbības pasākumu tāmes un atskaite, sagatavot, uzturēt un regulāri aktualizēt pārskatu par sabiedrības pasākumu izdevumiem, uzraugot, sabiedrības pasākumu īstenošanā normu ievērošanu, kas ir noteiktas normatīvajos aktos;

- regulāri gatavot analītiskus  materiālus par finanšu līdzekļu izlietojumu;

- sniegt atzinumus par plānoto ieņēmumu un izdevumu aprēķiniem;

- piedalīties gada pārskatu sagatavošanā.

- pārvaldē;

- veikt nepieciešamās atzīmes un sagatavot kompetences ietvaros dokumentus dokumentu vadības sistēmā ,,Namejs”.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- vēlama akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (grāmatvedība un finanses vai ekonomists)

- ne mazāk kā trīs gadus darba pieredze grāmatveža amatā;

- prasme orientēties tiesību aktos un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;

- darba pieredze vai izpratne par darbu valsts pārvaldes iestādē;

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

- labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, vienoto resursu vadības sistēmu “HORIZON”.

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;

- atalgojumu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai  ( no 1300 līdz 1515 EUR);

- iespējams saņemt piemaksu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto;

- profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;

- veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);

- mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024.gada 31.martam jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Finanšu vadības nodaļas vecākā speciālista amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146277, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz