Statuss:
Noslēdzies
ES karogs
attēls

Informācija par projekta

“Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” uzsākšanu un īstenošanu

Valsts policija sadarbībā ar septiņiem partneriem: Latvijas Iekšlietu ministriju, Latvijas Valsts robežsardzi, Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldi, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldi, Somijas Nacionālās policijas pārvaldi, Somijas Robežsardzi, Lietuvas Valsts robežsardzes dienestu kopīgi īstenoto projektu “Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” (saīsinājumā turpmāk - JATOC), kas tiek līdzfinansēts ar Baltijas jūras valstu padomes (CBSS) Sekretariāta Projektu atbalsta fonda (PSF) finanšu atbalstu.

Projektu JATOC ieviesīs 12 mēnešus (no 2016.gada 1.augusta līdz 2017.gada 31.jūlijam). Projekta kopīgais finansējums ir 55 000 EUR, no tiem 90% (49 500 EUR) piešķir CBSS PSF, 10% kā līdzfinansējumu nodrošina Valsts policija.

Projekta mērķis ir nodrošināt aktivitāšu īstenošanu saistībā ar Latvijas prezidentūru Baltijas jūras reģiona Speciālās grupas organizētās noziedzības apkarošanai TASK FORCE (BSTF) formātā.

Projekta īstenošanas laikā ir plānotas šādas aktivitātes:

1. projekta partneru trīs sanāksmes, lai apspriestu paveikto projektā un apmainītos ar viedokļiem, pieņemtu lēmumus par tālāko rīcību: Lietuvā Viļņā (18.-19.10.2016.), Igaunijā, Tallinā (24.-25.01.2017.) un noslēguma sanāksme Latvijā, Jūrmalā (09.-11.05.2017.).

2. Vadlīniju izstrāde par kopīgu policijas, muitas un robežsardzes operāciju organizēšanu.

3. Konceptuālā modeļa sagatavošana par stratēģiskās izlūkošanas produkta vai kopīgas reģionālās analīzes izstrādi.

4. Gala ziņojuma (brošūras veidā) sagatavošana par projekta aktivitātēm un rezultātiem, kā arī apzinātas iespējas jauna finansējuma piesaistei projekta secinājumu ieviešanai pēc JATOC projekta noslēguma

 

Projekta ietvaros tiks lemts par kopīgas policijas – muitas - robežsardzes operācijas īstenošanu.

Jautājumu gadījumā, lūdzu vērsties pie projekta vadītājas VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas priekšnieces Ineses Volosevičas, tālr. 67075455, e-pasts: inese.volosevica@vp.gov.lv vai pie projekta koordinatores, VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas vecākās speciālistes Ingunas Trules, tālr. 67829527, e-pasts: inguna.trule@vp.gov.lv.