Statuss:
Noslēdzies
Norvēģijas finanšu instruments logo

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”projekts LV 08/3 " Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana"

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”projekts LV 08/3 "Valsts polciijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana"

Ir uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” īstenošana

Tieslietu ministrija kā programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs, Iekšlietu ministrija kā nacionālais programmas partneris un Valsts policija kā projekta īstenotājs 2014. gada 6.maijā parakstīja projekta līgumu par projekta “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros.

 

Projekta mērķi un uzdevumi ir ietverti 5 aktivitātēs:

1. Projekta vadība un publicitāte;

2. Starptautiskās pieredzes apmaiņa un labākas prakses apgūšana attiecībā uz īslaicīgās aizturēšanas vietām (ĪAV);

3. Latvijā spēkā esošās likumdošanas attiecībā uz ĪAV analīze un priekšlikumu sagatavošana tās pilnveidošanai;

4. Apmācību organizēšana Valsts policijas personālam;

5. Rekonstrukcijas/renovācijas darbu veikšana un aprīkojuma iegāde ĪAV.

 

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar četriem projekta partneriem: Eiropas Padomi, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldi un Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru. Lai nodrošinātu cilvēktiesību standartu ievērošanu ĪAV jomā, Eiropas Padome piedalīsies visu projekta aktivitāšu īstenošanā.

Pirmās aktivitātes ietvaros projekta beigās tiks filmēta dokumentālā filma par projekta norisi un sasniegumiem, nodrošināta projekta publicitāte, un projekta noslēgumā tiks organizēta konference.

Otrās aktivitātes ietvaros notiks divas pieredzes apmaiņas vizītes uz Igauniju, kā arī plānota intensīva sadarbība ar Eiropas Padomi, pārņemot Eiropas Padomes pieredzi un kompetenci ĪAV un starptautisko standartu jomā.

Trešās aktivitātes ietvaros Valsts policijas eksperti sadarbībā ar Eiropas Padomi izvērtēs likumdošanu ĪAV jomā, identificēs iespējamos trūkumus, un sniegs priekšlikumus konvojēšanas sistēmas uzlabošanai.

Ceturtās aktivitātes ietvaros tiks izstrādātas divas profesionālās apmācību programmas Valsts policijas koledžā, kas tiks pielietotas arī pēc projekta noslēguma. Vienlaikus tiks izstrādāts 40 stundu specializētais apmācību kurss, kurā projekta ietvaros tiks apmācīti 100 ĪAV strādājošie policijas darbinieki.

Piektās aktivitātes ietvaros tiks rekonstruētas/renovētas 10 ĪAV: Gulbenē, Cēsīs, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Jelgavā, Bauskā, Rēzeknē, Saldū, Liepājā un Ogrē un 11 pagaidu turēšanas vietas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē, kā arī aprīkotas 12 ĪAV un 14 pagaidu turēšanas vietas. Aktivitātes īstenošanā iesaistīsies Eiropas Padomes eksperti un IeM Nodrošinājuma valsts aģentūras speciālisti.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2014. gada 6. maija līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Projekta aktivitātēm plānotais finansējums ir 2 583 962 EUR apmērā, no tiem 2 196 368 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 387 594 EUR ir Latvijas valsts līdzfinansējums.

Programma „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”