Statuss:
Noslēdzies
ES karogs

No 2012.gada 1.marta Valsts policija īsteno partnerību Eiropas Komisijas 7.Ietvara programmas līdzfinansētajā Apvienoto Nāciju starpreģionu noziedzības un tiesību izpētes institūta (Itālija) vadītajā projektā “Nacionālo izpētes programmu Eiropas līmeņa koordinācijas uzlabošana liela mēroga pasākumu drošības jomā (THE HOUSE)”.

Šī projekta mērķis ir izveidot vienotu un integrētu pieeju drošības nodrošināšanā plānotajos masu pasākumos, kuri notiek Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā radīt efektīvu informācijas apmaiņas rīku un atbilstošu tehnoloģisko infrastruktūru.

Projekta aktivitātes:

 1. Darba Pakete Nr.1 – Projekta vadības aktivitātes;

 2. Darba Pakete Nr.2 – Kopīgas aktivitātes - Stiprināt kopīgu ES dalībvalstu pieeju izpētes koordinācijai sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumos;

 3. Darba Pakete Nr.3 – Starptautiskās aktivitātes – “THE HOUSE” kā ilgstoši pielietojams instruments Eiropas Savienībā masu pasākumu drošības koordinācijā;

 4. Darba Pakete Nr.4 – Vadlīniju izstrāde Eiropas koordinācijas uzlabošanā nacionālajām pētījumu programmām;

 5. Darba Pakete Nr.5 – Projekta rezultātu izplatīšana.

Ar projekta īstenošanu plānots sasniegt šādus galvenos rezultātus:

 1. Stiprināta dalībvalstu tīklošana, koordinācija un sadarbība drošības nodrošināšanā plānoto masu pasākumu laikā;

 2. Veikts ieguldījums kopējas drošības nodrošināšanas kultūras attīstībā caur vienotu koordināciju un izpēti;

 3. Harmonizēta koordinācijas metodoloģiju/instrumentu (EMER. STEP u.c.), kuri tika izstrādāti projektu “EU-SEC” un “EU-SECII” laikā pielietošana projekta Konsorcija valstīs;

 4. Publiski privāto partnerību stiprināšana drošības jomā;

 5. Izveidoti apmācību moduļi virsniekiem un citiem dalībniekiem, kuri piedalās masu pasākumu drošības nodrošināšanā;

 6. Izplatīti projekta rezultāti ar apmācību un mērķētu komunikācijas aktivitāšu palīdzību.

Projekta aktivitātēs piedalās Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja, Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības biroja un Rīgas Reģiona pārvaldes pārstāvji.

Projekts tika noslēgts 2014.gada 31.maijā.

Plašāka informācija par šo projektu ir pieejama projekta mājas lapā: http://www.thehouse-majorevents.org/.

Projekta brošūra