Kam un kādos apstākļos ir jāaizpilda pašapliecinājums?

Līdz 25. janvārim naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 ir obligāti jāievēro mājsēde jeb jāuzturās savās dzīvesvietās. Ja dzīvesvieta ir jāatstāj attaisnojošu iemeslu dēļ obligāti jāaizpilda apliecinājums.

Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), nav attiecināms uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus, uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam. 

Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli. Arī gadījumā, ja persona dodas pildīt darba pienākumus, apliecinājumu pilda pats darbinieks, ne darba devējs. Operatīvo dienestu darbiniekiem nav nepieciešams pildīt pašapliecinājumu, ja var uzrādīt derīgu dienesta apliecību. 

Apliecinājums ir jāaizpilda pirms telpu pamešanas. 

 

Kādā formā jāaizpilda pašapliecinājums?

Pašapliecinājuma formas paraugs atrodas Valsts policijas mājaslapā un tiks izvietots arī citu valsts institūciju mājaslapās. To nepieciešams aizpildīt vai brīvā, vai drukātā formā vai elektroniski savā viedierīcē.

 

Kas jānorāda pašapliecinājumā?

Pašapliecinājumā persona norāda:

  • vārds un uzvārds
  • personas kods
  • dzīvesvietas adrese
  • darbavietas adrese, kontakti
  • dzīvesvietas un/ vai darbavietas atstāšanas iemesls un laiks
  • pārvietošanās galamērķis, datums, laiks
  • paraksts

Ja dzīvesvietas atstāšanas iemesls ir darba pienākumu pildīšana, apliecinājumā jānorāda arī darba vietas nosaukumu un vadības (kontaktpersonas) kontakttālrunis, vai pakalpojuma saņemšanas vietu. 

 

Kam jāuzrāda šis apliecinājums?

Aizpildīts pašapliecinājums jāuzrāda pēc Valsts vai pašvaldības policijas un Valsts robežsardzes pārstāvju pieprasījuma. Tāpat personām jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Ja jādodas pakaļ ģimenes loceklim uz lidostu komandantstundas laikā, vai to drīkst darīt?

Jā, personai, kas dodas pakaļ ieceļotājam, jābūt līdzi aizpildītam pašapliecinājumam, personu apliecinošam dokumentam, kā arī ieceļotāja lidmašīnas biļetes kopijai. 

 

Kas kontrolēs noteiktos ierobežojumus?

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policijām, Valsts robežsardzi veiks šo ierobežojumu kontroli. Tāpat atbalstu ierobežojumu uzraudzībā sniegs arī Zemessardze.

 

Kāds ir sods, ja netiek ievēroti noteiktie drošības ierobežojumi?

Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, bet piemērojamais sods ir bargs - fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro.