Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Jautājumi saistībā ar COVID-19 Drukāt

 

 

 

Aktuālā informācija pieejama šeit

 

 

Jautājums: Kā es varu iesniegt Valsts policijā iesniegumu, ja nevēlos iet uz iecirkni?

Atbilde: Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu, kas apstiprināts ar elektronisko parakstu, varat nosūtīt pa e-pastu: . Tāpat iesniegumu iespējams nosūtīt portālā Latvija.lv (reģistrācija ar internetbankas datiem). To varat izdarīt šajā sadaļā: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts 

Iesniegumā ir jānorāda detalizēta informācija, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai, kā arī savi personas dati, adrese un kontakttālrunis.

 

Jautājums: Vai policija kontrolē un tiek piemērots sods personām, ja vienā automašīnā pārvietojas vairāk, nekā divas personas?

Atbilde: Valdības pieņemtie ierobežojumi pēc būtības neattiecas uz personu atrašanos privātajās automašīnās. Tomēr varam apstiprināt, ka kontrolējot citus ārkārtējās situācijās ierobežojumus, policija arī preventīvi uzrauga un atsevišķos gadījumos arī pārbauda automašīnas.Gadījumos, ja vairāk, nekā divas personas pārvietojas vienā automašīnā, piemēram, dodoties uz darbu, vai šīs personas ir vienas ģimenes locekļi, šobrīd policijai NAV iemesla vērtēt to kā pārkāpumu.

 

Jautājums: Ja esmu atgriezies no ārzemēm un atrodos pašizolācijā, bet vēlos mainīt norādīto uzturēšanās vietu, kas jādara?

Atbilde: Aicinām par to paziņot, zvanot policijai uz 110.

 

Jautājums: Cik cilvēku vienlaikus var atrasties publiskā vietā?


Atbilde: Jāņem vērā, ka jebkāda publisko pasākumu organizēšana un pulcēšanās šobrīd ir aizliegta. Noteikumi paredz, ka cilvēkiem publiskās vietās ir obligāti jāievēro 2 metru distance. Tāpat cilvēki tiek rosināti pēc iespējas atturēties apmeklēt publiskas vietas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā.
Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var: 
- ne vairāk kā divas personas;
- personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
- vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
- personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Question: How many people can gather at once in a public place?
Answer: All public events and gatherings are banned right now. According to rules, people must keep 2m distance from each other in all public places. People should avoid public places altogether, if possible, or go out in public only in case of emergency. Rules on 2m distancing and simultaneous gathering at indoor or outdoor public spaces do not apply to groups of two persons; members of the same household; parents and their underage children living in separate households; persons performing public service or public works.

Bопрос: Сколько человек может находиться в общественном месте одновременно?
Oтвет: Необходимо учитывать, что любые общественные мероприятия или собрания в настоящее время запрещены. Правила предусматривают, что люди в общественных местах должны держаться на расстоянии 2-х метров друг от друга. Людям также рекомендуется воздерживаться от посещения общественных мест или делать это только в случае крайней необходимости. Не соблюдая 2-метровую дистанцию в общественных местах в помещении или на улице одновременно могут находиться: не более двух человек; люди, живущие в одном домохозяйстве; родители и их несовершеннолетние дети, если они не живут вместе в одном домохозяйстве; люди, выполняющие должностные или служебные обязанности.

 

 

Jautājums: Kāda distance no citiem cilvēkiem jāievēro, atrodoties publiskā vietā?

 
Atbilde: Publiskās iekštelpās un ārtelpās jāievēro 2 metru distance - tas ir būtisks solis, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību.
2 metru distanci publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var neievērot:
- ja kopā uzturas ne vairāk kā divi cilvēki;
- cilvēki, kuri kopā dzīvo vienā mājsaimniecībā;
- vecāki un to nepilngadīgie bērni, arī, ja nedzīvo kopā vienā mājsaimniecībā;
- cilvēki, kuri veic darba vai dienesta pienākumus.

Question: What is the minimum distance to keep from others in public areas?
Answer: A minimum distance of 2 meters must be maintained in all public spaces both inside and outside. This is a crucial step to limit the spread of the COVID-19 virus.
The 2-meter distance can be waived in public spaces inside and outside if:
No more than 2 people are together;
People living in the same household;
Parents and their underaged children even if they do not reside in the same household;
People performing their work or service duties.

Bопрос: Какую дистанцию от других людей необходимо соблюдать, находясь в общественном месте?
Oтвет: В общественных местах на открытом воздухе или в помещении необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров – это важная мера, чтобы ограничить распространение заболевания COVID-19. Дистанцию в 2 метра в общественных местах на открытом воздухе или в помещении можно не соблюдать: если вместе находятся не более двух человек; людям, живущим в одном домохозяйстве; родителям и их несовершеннолетним детям, даже если они не живут вместе в одном домохозяйстве; людям, выполняющим свои должностные или служебные обязанности.

 

 

Jautājums: Ar ko atšķiras pašizolācija no karantīnas?

Atbilde: Atgriežoties no ārzemēm, personai 14 dienas ir jaievēro pašizolācija.

Tas nozīmē:

 • jāuzturas dzīvesvietā;

 • nedodas uz darbu;

 • neuzņem viesus;

 • nedodas uz sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, tostarp atbilstoši iespējām neizmanto sabiedrisko transportu;

 • maksimāli samazina kontaktu ar citiem cilvēkiem;

 • drīkst doties pastaigās, kur nav lielas cilvēku plūsmas, piemēram, mežā vai pludmalē, taču nedrīkst kontaktēt ar citiem cilvēkiem tuvāk par diviem metriem;

 • nepieciešamības gadījumā persona var doties uz veikalu vai aptieku, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas maskaa, cimdi) un ievērojot divu metru distanci starp veikala apmeklētājiem un darbiniekiem, taču pēc iespējas cenšas izmantot alternatīvas iespējas, kā iegādāties nepieciešamās preces;

 • neapciemo vecāka gadagājuma cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām;

 • jābūt uzmanīgam ar virsmām – durvju rokturiem, liftu pogām u.c.Karantīna savukārt nozīmē pilnīgu neiziešanu no mājas! Karantīnu drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. Karantīnā esoša persona pirmās nepieciešamības preces vai pārtikas iegādei izmanto iespēju šīs preces piegādāt uz mājām, izvairoties no kontakta ar piegādātāju, šo preču piegādi nodrošina tuvinieki, atstājot iepirkumus pie durvīm vai lūdz pašvaldības sociālā dienesta palīdzību.

 

Atgādinām, ja parādās viegli simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), jāzvana 8303 vai 67801112. Ja simptomi ir ļoti smagi (ļoti augsta temperatūra, apgrūtināta elpošana), jāzvana113!Jautājums: Kas un kā kontrolēs ierobežojumu izpildi?

AtbildeIedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par informācijas nesniegšanu saistībā ar infekcijas slimības izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā par to, ka persona ir inficējusies ar attiecīgo infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī, ja no personas šāda informācija tiek pieprasīta, varēs piemērot naudas sodu līdz 2000 eiro (LAPK 176./2., 176./3.).

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.


Question: Who and how will control adherence to the restrictions?
Answer: Citizens failing to comply with the restrictions and bans issued by the government may be penalised with a fine of up to EUR 2000 (Administrative Violations Code Article 176(2)).

The State Police in collaboration with the Municipal Police will monitor public areas where people may assemble, as well as react accordingly to incoming information, assessing possible violations. The State Police urges citizens to be responsible and adhere to the precautionary measures introduced. Each case will be evaluated separately. The objective of the precautionary measures is mainly to prevent and stop mass assemblies of people. Penalties will be issued for violation of these restrictions.

 

Вопрос: Кто и как будет контролировать соблюдение ограничений?
Ответ: За нарушение ограничений или запретов, связанных с объявленной правительством чрезвычайной ситуацией, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 2000 евро (Кодекс об административных правонарушениях, 176.2.).

Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений будет контролировать общественные места, где могут собираться люди, и после получения информации будет надлежащим образом реагировать и оценивать возможные нарушения. ГП призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные меры предосторожности. Каждый случай будет оцениваться индивидуально. Ограничительные меры в первую очередь направлены на предотвращение или пресечение массового скопления людей. Если ограничения нарушены, могут быть наложены штрафы.Jautājums: Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma neievērošanu?

Atbilde:

 • Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods.
 • Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.
 • Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.

 


Question: What are the possible penalties for failing to comply with the Order of the CoM?
Answer:

 • In case of failure to comply with the rules on sanitary hygiene and epidemiological safety, if it has led to an epidemic, a prison sentence may be imposed.
 • There is no need for a deliberate desire to infect anyone in order to impose a criminal liability. It is enough with awareness of the potential consequences.
 • Institutions have the right to impose restrictive measures on persons in cases of risk of spread of infectious diseases.

 

Вопрос: Каковы возможные наказания за невыполнение распоряжения КМ?
Ответ:

 • За несоблюдение правил санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности, если такие действия вызвали эпидемию, может быть применено тюремное наказание.
 • Для наступления уголовной ответственности не требуется заведомого желания кого-либо инфицировать. Достаточно осознавания возможных последствий.
 • В случае риска распространения инфекционных заболеваний институции имеют право установить для лиц ограничительные меры.

 Jautājums: Kur vērsties, ja zinu personu, kura neievēro pašizolāciju?

Atbilde: ja ir informācija par konkrētu personu un šīs personas konkrētu atrašanās vietu, jāziņo 110!Jautājums: Vai ir atļauts organizēt vai piedalīties pasākumos?

Atbilde:

• Jebkādi publiskie pasākumi
• Sapulces, gājieni, piketi
• Reliģiskās darbības, ka veicamas pulcējoties
• Telpu sporta norišu vietas darbība
• Jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā 2 metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.


Kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 8.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 22.00

 

Question: Is one allowed to organise events or participate in them?
Answer: During the time of the state of emergency, in order to mitigate and stop the spread of COVID-19, any and all public events are prohibited, including, inter alia, gatherings; marches and parades; demonstrations and picketing; religious activities and religious work if that involves congregating and gathering together; activities taking place indoors at sports centres; and any and all kinds of private events at which people gather, with the exception of funerals held outdoors where the principle of two metre social distancing is observed along with other epidemiological security rules. Places for cultural activities; entertainment; outdoor sports and various other recreational activities are required to open not earlier than 8 a.m. in the morning and shut not later than 10 p.m. in the evening. 

Bопрос: Разрешено ли организовывать мероприятия или участвовать в них?
Oтвет: Для ограничения распространения Covid-19 во время чрезвычайной ситуации запрещены:

- любые публичные мероприятия;
- собрания, шествия, пикеты;
- религиозные обряды, предусматривающие собрание людей;
- работа мест проведения спортивных занятий в помещениях;
- любые частные мероприятия, за исключением проведения похоронных церемоний вне помещений, если соблюдается дистанция в 2 метра между людьми и другие правила эпидемиологической безопасности.
Учреждения культуры и развлечений, места занятий спортом на открытом воздухе, а также другие места отдыха могут начать работу не ранее чем в 8.00 и должны закрыться не позднее чем в 22:00.

 

Jautājums: Vai atļauti dievkalpojumi?

 
Atbilde:

 

Question: Will church services be permitted?
Answer: No.


Bопрос: Разрешены ли богослужения?
Oтвет: Нет.Jautājums: Vai atļautas kāzas?

Atbilde: Noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams tikai tajos gadījumos, kad dzimtsarakstu nodaļā var nodrošināt personu savstarpējo divu metru distanci un ir iespējams ievērot citus noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Laulības reģistrācija ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Atļauta ir tikai laulības kā juridiska fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā, bet ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi (tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus).

 

 

Jautājums: Vai atļautas bēres?

Atbilde: Jā, ir atļauta bēru ceremoniju noturēšana ārtelpās, ja tiek ievērota 2 metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

 


Jautājums: Vai drīkst notikt nodarbības sporta klubos?

 
Atbilde: Nē.

Question: Are gyms and fitness centres allowed to operate?
Answer: No.

Bопрос: Могут ли проводиться занятия в спортклубах?
Oтвет: Нет.Jautājums: Vai ierobežojumi attiecas arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām?

Atbilde: Šobrīd uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem šie ierobežojumi neattiecas.


Jautājums: Vai ierobežojumi attiecas arī uz spēļu zālēm?

Atbilde: Jā, MK ierobežojumi attiecas arī uz spēļu zālēm.


Jautājums: Vai ierobežojumi attiecas uz sabiedriskā transporta izmantošanu?

Atbilde: Nē.

 

 

Aktuālais par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

 

Papildus informācija - ŠEIT

Ieteikumi DARBA DEVĒJIEM - ŠEIT

Ieteikumi IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM - ŠEIT

Ieteikumi STARPTAUTISKO PASĀKUMU ORGANIZATORIEM - ŠEIT

VIZUĀLIE MATERIĀLI - ŠEIT

JAUTĀJUMI UN ATBILDES - ŠEIT

SKARTĀS TERITORIJAS - ŠEIT

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM - ŠEIT