Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Noslēgtie līgumi Drukāt

2020.gada 3.aprīlī noslēgts līgums ar Akciju sabiedrību „INKOMERC HOLDING", reģistrācijas numurs 40003052057, par operatīvo transporta līdzekļu papildināšanu ar publiskās audio apziņošanas iespējām Valsts policijas transportlīdzekļiem (Valsts policijas līguma reģistrācijas Nr.870).

Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nedrīkst pārsniegt EUR 12 775 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Paredzamais aprīkojamo operatīvo transportlīdzekļu skaits  ir no 60 līdz 365 (aprīkojamo transportlīdzekļu skaits var tik mainīts pēc nepieciešamības). Paziņojuma atskaņošanas iekārtas uzstādīšanas izmaksas vienam transportlīdzeklim ir EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro).

Uz 20.04.2020 aprīkoti 73 tr/l, papildus ir pieprasījums no KRP par 5 tr/l aprīkošanu.

Izlietotais fin. - 73 x 35.00 =  EUR 2555.00 (bez PVN)

Iegādes bez iepirkuma līguma noslēgšanas un saņemtie ziedojumi no uzņēmējiem