Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Personas datu aizsardzība Drukāt

Lai aizsargātu personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, Valsts policija veic personas datu apstrādi.

Personu privātums Valsts policijai ir svarīgs, tāpēc tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai personas dati būtu drošībā. Privātuma politika ir izstrādāta, lai personām būtu saprotams, kā tieši Valsts policija rūpējas par personas datiem un informētu personas par viņu tiesībām attiecībā uz saviem datiem.

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Valsts policija var mainīt privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā. Valsts policija iesaka personām apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

 

Privātuma politika

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: VALSTS POLICIJA, reģ.Nr. 90000099040; Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, LV-1026, elektroniskā pasta adrese: .

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijaPar Valsts policijas datu aizsardzības speciālistu kopš 18.09.2013. nozīmēta VP amatpersona ILONA REITERE.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Saziņai ar VALSTS POLICIJAS datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: ikb@vp.gov.lv vai zvanīt uz tālruni: 67829514.

Pārziņa datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

1)      lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;

2)      personu dzīvību, veselības, tiesību un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts interešu no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem aizsardzībai;

3)      uzdevumu izpildei, ko veic sabiedrības interesēs, un īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī juridisku pienākumu izpildei.

 

Vēsturisko faktu fiksēšanai Valsts policija veic foto un video iemūžināšanu dažādu Valsts policijas aktivitāšu laikā, t.sk., dalību dažādos pasākumos. Foto un video albumi ir pieejami VP uzturētajos sociālo tīklu kontos (Youtube, Instagram, Flickr, Facebook).

Gadījumā, ja esat identificējis sevi, kādā no foto vai video materiāliem, bet nevēlaties, lai Jūsu dati tiek arī turpmāk apstrādāti, lūdzu vērsties VP ar iesniegumu par datu dzēšanu. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar VP Sabiedrisko attiecību nodaļu rakstot uz e-pasta adresi: .

 

Apstrādes tiesiskais pamats:

Uzdevumu izpilde, ko pārzinis veic, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Pārzinis un tā pilnvarotās personas, valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

Datu / informācijas glabāšanas termiņi: 

Visa apstrādātā informācija tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai realizētu izvirzītos apstrādes mērķus konkrētajiem procesiem, kā arī saskaņā normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentu / informācijas glabāšanas termiņiem.

 

Datu subjekta tiesības: 

1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, kā arī to apstrādes ierobežošanu;

2. Saņemt informāciju, vai Valsts policija apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

3. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem;

4. Lūgt veikt pārbaudi par datu prettiesisku apstrādi no Valsts policijas nodarbināto puses, t.sk., par, iespējams, nepamatotu datu ieguvi / izplatīšanu no VP nodarbinātajiem pieejamām datu bāzēm (informācijas sistēmām),

attiecīgi iesniedzot VP iesniegumu / pieprasījumu, kas noformēts atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām.

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei:

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (https://www.dvi.gov.lv/lv/ )

 

Valsts policija nevāc nekādus Jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu). Jebkura informāciju, kuru Jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām, un Valsts policija to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt.

Tehniskas detaļas, kas saistītas ar šīs Web lapas apmeklētājiem, tiek ierakstītas statistikas nolūkos. No mūsu puses nekāda informācija netiek izmantota Web lapu lietotāju identifikācijai.

Valsts policija nemēģinās identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaistīs kādas tehniskās detaļas ne ar vienu personu. Valsts policija nekad neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.