Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Valsts policijas maksas pakalpojumi publisko pasākumu norises laikā Drukāt

Iesniedz/nosūta iesniegumu, kurā norāda publiskā pasākuma aprakstu, norises vietu, laika posmu, pasākuma dalībnieku un apmeklētāju skaitu, pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas un iespējamos  riskus (sabiedriskā miera un kārtības traucēšana, pārmērīga alkohola lietošana, neatļauta narkotisko vielu lietošana, pasākuma norises laikā iespējamās traumas, ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, transportlīdzekļu uzbraukšana šķēršļiem vai gājējiem, ugunsgrēka riski utt.), kā arī norāda pasākuma netraucētai norisei vēlamos Valsts policijas resursus un to izmantošanas laika posmu. Pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts policijā, iesniedzējam jāsaņem pašvaldības atļauju publiskā pasākuma organizēšanai, kā arī valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atļauja pasākuma organizēšanai, ja pasākuma norise plānota uz valsts autoceļiem. Minēto atļauju kopijas, kā arī pasākuma norises shēmu pievieno iesniegumam, ko iesniedz Valsts policijā ne vēlāk, kā 10 dienas pirms publiskā pasākuma norises. Maksas pakalpojumus publisko pasākumu norises vietās Valsts policija sniedz pēc līguma par maksas pakalpojumu sniegšanu slēgšanas un  tad, ja trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas ir saņemta informācija par pakalpojuma priekšapmaksas rēķina apmaksu.

            Privātpersonas organizētajā publiskajā pasākumā, ņemot vērā pasākuma norises vietu, datumu, laiku, pasākuma veidu un mērķi, plānoto pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu, iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kā arī citus faktorus, kas var negatīvi ietekmēt pasākuma netraucētu un drošu norisi, ja pasākuma norise nav iespējama bez Valsts policijas klātbūtnes un, ja attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Valsts policijas funkciju un uzdevumu izpildi, Valsts policijai ir tiesības sniegt sekojošus pakalpojumus:

  1. Valsts policijas darbinieka – kārtības uzturētāja – iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona - 22,31 (cena stundā  ar PVN, euro);
  2. Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona – 24,58 (cena stundā ar PVN, euro);
  3. Valsts policijas darbinieka iesaistīšana ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona - 22,31 (cena stundā ar PVN, euro);
  4. Valsts policijas transportlīdzekļa izmantošana:

      4.1. Vieglais automobilis – 19,40 (cena stundā ar PVN, euro);

      4.2. Motocikls -  10,15 (cena stundā ar PVN, euro);

      4.3. Ūdens transportlīdzeklis – 76,59 (cena stundā ar PVN, euro);

      5. Valsts  policijas dienesta suņa izmantošana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona – 3,32 (cena stundā  ar PVN, euro);

      6. Valsts  policijas dienesta zirga izmantošana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona – 3,45 (cena stundā  ar PVN, euro);

      7. Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai – 118,14 (cena stundā ar PVN, euro);

Papildus informējam, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis” Valsts policijai ir tiesības, bet nav pienākums sniegt minētos pakalpojumus un katrs saņemtais iesniegums tiek izskatīts individuāli.

 

Iesnieguma veidlapa par maksas pakalpojumu sniegšanu

 

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts policija Reģ.Nr.90000099040
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV67TREL2140091031000

Iesniegumu par pakalpojumu var iesniegt elektroniski vai personīgi: Čiekurkalna 1.šķērslīnijā 1, K-4, Rīgā, LV - 1026,   

Informācijai:

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00-16.30