Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Projekta aktualitātes Drukāt

 

ES_karogs_mini.jpgEIROPAS SAVIENĪBA

Iekšējās drošības

fonds

Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda 2014-2020 projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (1.posms)” ietvaros 2017.gada 9.maijā Valsts policija ir noslēgusi vairākus līgumus:

1. Līgums noslēgts ar SIA “BioAvots”, reģ.Nr.40103326392 par divu gēnu analizatoru komplektu iegādi par kopējo summu 326603,20 EUR ar PVN iepirkuma procedūras Nr. IeM NVA 2016/164 rezultātā. Gēnu analizatori tiks izmantoti Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes DNS ekspertīžu nodaļā ekspertīžu veikšanai un nacionālās DNS datu bāzes veidošanai.

 

2. Līgums noslēgts ar SIA “ARKADA-M”, reģ.Nr.40003856342 par jaunās paaudzes rentgeniekārtas komplekta iegādi par kopējo summu 83369,00EUR ar PVN iepirkuma procedūras Nr. IeM NVA 2016/167 rezultātā.  Rentgeniekārta tiks izmantota Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ieroču un Trasoloģisko ekspertīžu nodaļā ekspertīžu un apskašu veikšanai.

 

 3. Eiropas Savienības Iekšējā Drošības fonda 2014-2020 projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (1.posms)” ietvaros 2017.gada 30 jūnijā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Labochema Latvija” (reģ.Nr.40003925979) par divu salīdzinošo mikroskopu iegādi par kopējo summu 175038,60 EUR ar PVN. Salīdzinošie mikroskopi tiks izmantoti Ballistisko un trasoloģisko ekspertīžu veikšanai. 

 

  4. Eiropas Savienības Iekšējā Drošības fonda 2014-2020 projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (1.posms)” ietvaros 2017.gada 05.jūlijā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Saint-Tech” (reģ.Nr.40103232449) par aprīkojuma komplekta DCS4 iekārtām iegādi par kopējo summu 153 670,00 EUR ar PVN. Aprīkojuma komplekts DCS4 iekārtām tiks izmantots roku pēdu apstrādei uz dažādām virsmām un daktiloskopisko ekspertīžu veikšanai

 

5. Eiropas Savienības Iekšējā Drošības fonda 2014-2020 projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (1.posms)” ietvaros 2017.gada 18.jūlijā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “HYDROX” (reģ.Nr.45403032653) par biorobota iegādi par kopējo summu 179370,40 EUR ar PVN. Biorobots tiks izmantots DNS izdalīšanai no dažāda veida bioloģiskā materiāla, attīrīšanai no piemaisījumiem un inhibitoriem, kā arī real-time PCR un PCR reakcijas sapilināšanai, kvantifikācijai (izdalītās DNS koncentrācijas noteikšanai analizējamos paraugos) un turpmākai izpētei līdz paraugu ievietošanās gēnu analizātorā.  Iekārta nodrošina DNS izdalīšanu no tādiem objektiem kā pieskāriena pēdu nomazgājumi uz kokvilnas tamponiem, FTA kartes, ķermeņa šķidrumi (asinis, siekalas, sperma utt.), cigarešu izsmēķi, nagi, mati, papīrs, audums un citi. 

 

6. 2017.gada 02.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Mile Auto” (reģ.Nr. 44103091108) par specializētā autotransporta iegādi par kopējo summu 401901,72 EUR ar PVN. 19 vieglās automašīnas tiks izmantotas operatīvai  izbraukšanai uz noziedzīgo nodarījumu apskates vietām un citu izmeklēšanas darbību nodrošināšanai. Automašīnas tiks nokomplektētas ar ekspertiem nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu izmeklēšanas darbību kvalitatīvai veikšanai. 

 

7. 2017.gadā 02.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Mile Auto” (reģ.Nr. 44103091108) par specializētā autotransporta (automašīna suņa pārvadāšanai) iegādi par kopējo summu 27827,58 EUR ar PVN. Automašīna tiks izmantota suņu-biodetektoru pārvadāšanai un  Odoroloģisko ekspertīžu nodrošināšanai. 

 

8. 2017.gada 02.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Amserv Krasta” (reģ.Nr. 50003472881) par viena specializētā transportlīdzekļa Peugeot Boxer L4H2 BlueHDI 120kW iegādi par kopējo summu 61124.36 EUR ar PVN. Transportlīdzeklis tiks izmantots,  lai veiktu notikuma vietu apskates un citas izmeklēšanas darbības, kur nepieciešama papildus tehniskā vai cilvēku resursu palīdzība, kā arī, lai veiktu tehnisko un metodisko atbalstu tiesībsargājošām iestādēm un  dienestiem noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.

 

9. 2017.gada 14.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “ARMGATE” (reģ.Nr.50003208531) par piecu portatīvo gāzes detektēšanas iekārtu iegādi par kopējo summu 15270,20 EUR ar PVN.  Gāzes detektēšanas iekārtas tiks izmantotas ugunsgrēku notikuma vietu apskatēs, cilmes vietas noteikšanai, objektu ar viegli uzliesmojošo vielu pēdām atrašanai un izņemšanai.

 

10. 2017.gada 22.augustā Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Master Foto” (reģ. Nr.40103189288) par fototehnikas komplektu iegādi Valsts policijas vajadzībām par kopējo summu 7097,91 EUR ar PVN. Fototehnika tiks izmantota izpētes objektu un pēdu fiksēšanai notikuma vietās, kā arī laboratorijās, veicot ekspertīzes. 

 

11. 14.augustā ar SIA “ARMGATE” (reģ.Nr.50003208531) noslēgtais līgums ir pārtraukts pēc SIA «ARMGATE» lūguma, sakarā ar to, ka piegādātājs nespēj pildīt līgumā noteiktās saistības.

 

12. 2017.gada 29.septembrī  Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Labochema Latvija” (reģ.Nr.40003925979) par trīs  manuālo stereomikroskopu iegādi un uzstādīšanu par kopējo summu 31000,20  EUR ar PVN. Mikroskopi tiks izmantoti trasoloģiskajās ekspertīzēs dažādu pēdu izpētei: uzlaušanas rīku pēdu, apģērba mehānisko bojājumu, cimdu pēdu u.c. izpētei, kā arī ballistisko ekspertīžu veikšanai - šaujamieroča identifikācijai pēc tā daļu pēdām uz izšautām lodēm un čaulām.

 

13. 2017.gada 30.oktobrī Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar UAB “VilDoma”” (reģ.Nr.10736215) par divu automātisko ložu un čaulu identifikācijas sistēmu (ALCIS) darba staciju iegādi un uzstādīšanu par kopējo summu 185372,00 EUR ar PVN. Automatizētā ballistiskās identifikācijas sistēma (ALCIS) uzglabās ložu un čaulu virsmu mikroreljefa attēlus ar šaujamieroču daļu veidotajām pēdām, kā arī  veiks salīdzināšanu starp sistēmā ievadītajiem ložu, čaulu virsmas attēliem.  Sistēmā tiks iekļauti attēli no lodēm un čaulām, kas izņemtas neatklāto noziegumu vietās, kā arī no lodēm un čaulām Latvijā reģistrētajiem un kontrolšāvienu veikšanai iesniegtajiem vītņstobra šaujamieročiem.

Sistēmas atsevišķais modulis tiks izmantots salīdzinošās izpētes iespēju palielināšanai trasoloģiskajās ekspertīzēs (piem., uzlaušanas rīku izpētei).

 

14. 2017.gada 1.novembrī Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Labochema Latvija” (reģ.Nr.40003925979) par motorizētā stereomikroskopa iegādi par  kopējo summu 22143,00 EUR ar PVN.

Mikroskops tiks izmantots trasoloģiskajās un ballistiskajās ekspertīzēs dažādu pēdu izpētei.

 

15. 2017.gadā 29.novembrī Valsts policija ir noslēgusi līgumu ar SIA “Bmv” (reģ.Nr.40003787483), 2017.gada 12.decembrī – ar SIA “Baltic Mobile” (reģ. Nr.40003796876) un 2017.gada 14.decembrī – ar SIA “Dāvis logi un durvis” (reģ.Nr.40003444250) par lāzermērītāju un statīvu iegādi.

Lāzermērītāji ar statīviem tiks izmantoti notikuma vietu apskatēs, veicot attāluma mērījumus, kuri ir būtiski noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, piemēram, noziedzīgos nodarījumos ceļu satiksmes sfērā, apavu un citu pēdu fiksēšanai, kā arī noziegumos, kuros izmantoti šaujamieroči.

16. 2017.gadā 08.novembrī Valsts policijas ir noslēgusi līgumu ar SIA “ADRONA” (reģ.Nr.40003624468) par nozieguma apstākļu rekonstruēšanas manekenu iegādi.

Manekeni ir nepieciešami šāvienu pēdu un apstākļu ekspertīzēm – apģērbu izpētei, uz kura ir šāvienu pēdas un bojājumi, kā arī vizēšanas metodes izmantošanai, lai savietotu ieejas un izejas bojājumus un noilustrētu šāviņa virzību caur apģērbu.

Bez tam manekeni tiks izmantoti, lai rekonstruētu personas stāvokli notikuma vietā šāvienu izdarīšanas brīdī.