Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Konkurss "Esi drošs - neesi pārdrošs" Drukāt

Konkurss "Esi drošs - neesi pārdrošs"

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Līvu Akvaparku, A/S „Latvijas Gāze”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un izsludina konkursu Latvijas skolām

Esi drošs - neesi pārdrošs

Konkurss 7.-8. klašu skolēniem „Esi drošs – neesi pārdrošs”.

 

Konkursa mērķis un uzdevumi:

1. veicināt skolēnu izpratni par drošības jautājumiem ikdienā un rīcību bīstamās situācijās;

2. pievērst uzmanību problemātikai un aktualitātēm, kas skar skolēnu izglītošanu par dažādiem drošības jautājumiem – drošību uz ūdens, rīcību ugunsgrēka gadījumā, drošību uz ielas un mājās, pirmās palīdzības sniegšanu u.c.

 

Konkursa dalībnieki:

1. zināšanu konkursā piedalās Latvijas vispārizglītojošo un pamatizglītojošo skolu 7.-8. klašu skolēnu komandas;

2. komandā ir pieci skolēni un viens pedagogs;

3. no vienas skolas var pieteikties viena komanda no 7. klases un viena komanda no 8. klases.

4. ņemot vērā, ka konkurss norisinājās arī 2015.gada rudenī un attiecināms uz vienu un to pašu Latvijas skolu klašu grupu, konkursā drīkst piedalīties arī tās komandas, kuras pieteicās pagājušajā gadā, taču neiekļuva konkursa 2.atlases kārtā, savukārt nedrīkst piedalīties 2.atlases kārtas un fināla dalībnieki.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšana:

1. skolas komandu konkursam piesaka pedagogs, nosūtot uz e-pastu    aizpildītu pieteikuma anketu (skat. ŠEIT), kura ir pieejama arī šādās interneta mājaslapās: www.iem.gov.lvwww.vugd.gov.lvwww.vp.gov.lvwww.akvaparks.lvwww.nmpd.gov.lvwww.lg.lv. Konkursa pieteikuma apstiprinājums tiek izsūtīts uz komandas pieteikumā norādīto e-pasta adresi;

2. pieteikums pirmajai atlases kārtai jāiesūta ne vēlāk kā līdz 2016. gada 21.martam.

 

Konkursa norises kārtība un vērtēšana:

1. Katrai skolai, kuras pieteikums būs elektroniski apstiprināts, elektroniski tiks izsūtīti ar drošību saistīti jautājumi, kurus sagatavojuši konkursa organizatori. Komandām ir jāsniedz atbildes uz jautājumiem, un risinājumi jāiesūta uz e-pastu   līdz 2016. gada 7.aprīlim. Lai atbildētu uz jautājumiem, var tikt izmantoti palīgmateriāli;

2. Uz 2.atlases kārtu tiek izvirzītas 20 komandas, kurām ir vislielākais punktu skaits par 1.atlases kārtas jautājumiem;

 3. Ja konkursa dalībniekiem rodas papildus jautājumi par konkursa norises kārtību, konsultāciju var saņemt, zvanot uz A/S „Latvijas Gāze” informatīvo (konkursa organizatoru vienoto) tālruņa numuru 67369938;

4. 2.atlases kārta norisinās 2016. gada 27. aprīlī.Komandām, kuras ir tikušas 2.atlases kārtā, pirms ierašanās uz to, ir jāsagatavo priekšnesums par tēmu – „Esi drošs – neesi pārdrošs”:

- priekšnesumā drīkst izmantot jebkādus priekšmetus, kas saistīti ar drošības tēmu. Priekšnesumā jāpiedalās visiem komandas dalībniekiem (pedagoga dalība pēc vēlēšanās);

- priekšnesuma ilgums - ne vairāk kā 3 minūtes;

5. 2.atlases kārtā komandas veic uzdevumus, kurus izveidojuši konkursa  organizatori;

- uzdevumu izpildē piedalās tikai skolēni;

-  uzdevumu izpildes laikā nedrīkst izmantot nevienu papildus ierīci, t.sk. mobilo telefonu, lai iegūtu informāciju. Ja komanda lieto papildus ierīces, tā tiek diskvalificēta;

- uz finālu tiek izvirzītas 10 komandas, kurām abās atlases kārtās būs visvairāk punktu;

6. Konkursa fināls norisinās2016. gada 23.maijā:

- konkursa finālā piedalās 10 komandas, kuras iepriekšējās atlases kārtās ir ieguvušas vislielāko punktu skaitu;

- konkursa fināla uzdevumus izstrādā konkursa organizatori;

- uzdevumu izpildē piedalās tikai skolēni;

- uzdevumu izpildes laikā nedrīkst izmantot nevienu papildus ierīci, t.sk. mobilo telefonu, lai iegūtu informāciju. Ja komanda lieto papildus ierīces, tā tiek diskvalificēta;

- konkursa finālā iepriekšējās atlases kārtās iegūtie punkti netiek ņemti vērā un finālā tiek skaitīti no jauna;

- titulu – „Visdrošākā klase – 2016” - iegūst tā komanda, kura finālā ir ieguvusi visvairāk punktu;

- ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka, ņemot vērā iepriekšējo rezultātu kopējo summu;

7. 1.atlases kārtas jautājumus, 2.atlases kārtas priekšnesumus un uzdevumus, kā arī konkursa fināla uzdevumus izvērtē konkursa žūrija atbilstoši speciāli katrai no konkursa kārtām izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem;

8. Par uzdevumu izpildei un prezentēšanai paredzēto laiku konkursa pusfinālā un finālā komandas saņems informāciju no konkursa organizatoriem pirms minētajiem pasākumiem;

9. Par konkursa dalībnieku veselības stāvokli pusfināla un fināla norises vietā, kā arī nokļūšanu uz un no minētajiem pasākumiem, ir atbildīgs komandas pedagogs;

10. Ierodoties uz konkursa 2.atlases kārtu, jāiesniedz komandas pedagoga parakstīts apliecinājums, ka ir saņemta komandas dalībnieku vecāku (aizbildņu) piekrišana, ka skolēni projekta ietvaros var tikt filmēti vai fotografēti projekta publicitātes veicināšanai bez atlīdzības. Projekta publicitātes mērķis ir informatīvi izglītojošs, lai informētu sabiedrību par drošības jautājumiem;

11. Konkursa žūrijas pieņemtie lēmumi ir galīgi un neapstrīdami;

12. Konkursa žūriju veido pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, A/S „Latvijas Gāze” un Līvu Akvaparka.

 

Pieteikuma anketa