Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Kā sūdzība (iesniegums) tiks izskatīta Drukāt

Saņemot policijas iestādē, Jūsu iesniegtā sūdzība tiks izskatīta atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām, tā tiks atbilstoši izskatīta viena mēneša laikā un Jums tiks sniegta rakstiska atbilde. Sūdzības izskatīšanas gaitā tiek pieprasīti paskaidrojumi no notikumā iesaistītajiem policijas darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā veikta iepazīšanās ar krimināllietu vai administratīvo lietu, aptaujāti liecinieki, pieprasīta nepieciešamā informācija. Nepieciešamības gadījumā Jūs varat tikt uzaicināts sniegt papildus paskaidrojumu.

Gadījumā, ja saņemtā sūdzība sūtīta pa e-pastu un nav parakstīta atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, tā tiek izvērtēta un uz to tiek reaģēts atkarībā no sūdzībā norādītajiem apstākļiem.

Ja pārbaudes laikā tiks konstatēts disciplinārpārkāpums, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplinārās atbildības likumu tiks pieņemts lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu. Disciplinārlieta tiek izmeklēta viena mēneša laikā, bet objektīvu iemeslu dēļ izmeklēšanas termiņu var pagarināt līdz trim mēnešiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, policijas darbinieku var saukt pie disciplinārās atbildības, ja no pārkāpuma izdarīšanas nav pagājis vairāk par diviem gadiem.

Policijas darbiniekam var piemērot šādus disciplinārsodus:

1) piezīmi;
2) rājienu;
3) mēneša amatalgas samazināšanu līdz 20 procentiem no mēneša amatalgas uz laiku no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem;
4) pazemināšanu dienesta pakāpē par vienu pakāpi uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam;
5) pazemināšanu amatā;
6) atvaļināšanu no dienesta.

Ja Jūsu sūdzībā (iesniegumā) tiks norādītas ziņas, kuras norāda uz iespējamu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, sūdzības izskatīšana notiks atbilstoši Kriminālprocesa likuma prasībām – tiks pieņemts lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.