Atrastās mantas Pilnā versija

Nr. 1595
atrodas Valmieras policijā Garā ielā 4, Valmierā, t.22012131