Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Projekta ziņas Drukāt

norway+grants+-+jpg.jpg     vp-logo.jpg

“Labs darbs, kas padarīts!” pēc rekonstrukcijas/renovācijas darbu veikšanas nodots ekspluatācijā 21 Valsts policijas objekts

 

Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” 5.aktivitātes ietvaros tika veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektā – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.

2016.gada 31.maijā tika saņemta dokumentācija no Saldus pilsētas būvvaldes, kas apliecina, ka darbu var uzsākt pēdējais no 21 objekta - Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vieta. Pārējie Valsts policijas objekti bija pieņemti ekspluatācijā laika posmā līdz 2016.gada 12.maijam.

Rekonstrukcijas/renovācijas darbu mērķis bija izveidot vienotos standartus Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās un pagaidu turēšanas telpās, ievērojot Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) rekomendācijas par aizturēto personu turēšanas apstākļiem. Tehnisko projektu un darba uzdevumu izstrāde notika Eiropas Padomes ekspertu vadībā. Pēc rekonstrukcijas/renovācijas darbu pabeigšanas, Eiropas Padomes eksperti atkārtoti apsekoja renovētos/rekonstruētus objektus un sniedza augsto novērtējumu par sasniegtajiem rezultātiem. 

Laika posmā līdz 2016.gada 31.augustam ir plānots pabeigt Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas telpu, kā arī saistīto darba telpu aprīkošanu. 


Starptautiskā konferencē diskutē par īslaicīgo aizturēšanas vietu uzlabošanu Latvijā

Valsts policija, īstenojot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu Nr.LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” (turpmāk – Projekts), šī gada 16.-18.martā organizēja starptautisku zinātniski-praktisku konferenci “Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā” Jūrmalā.

 Konference tika veltīta īslaicīgās aizturēšanas vietu uzlabošanas un darba pilnveidošanas jautājumiem Latvijā.

Konferencē piedalījās ārvalstu viesi: Projekta partneri -  Eiropas Padome, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija; Somijas, Zviedrijas un Lietuvas policijas dienestu vadība, Lietuvas Mykolas Romeris Universitāte, Norvēģijas Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrija. Kā arī konferencē tika plaši pārstāvēti Latvijas vadošie eksperti cilvēktiesību jomā, juridisko augstskolu un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji.

Konferenci atklāja iekšlietu ministrs R.Kozlovska kungs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs R.Kronberga kungs, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā Chargé d'Affaires a.i. Kristian Svanes kungs un Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Ints Ķuzis.

Konferences pirmā diena tika veltīta politiskajām nostādnēm par jautājumiem, kas saistītas ar darba uzlabošanu īslaicīgās aizturēšanas vietās Latvijā. Dalībnieki uzklausīja Eiropas Padomes, Somijas, Zviedrijas un Latvijas policijas dienestu pārstāvju uzstāšanos, Latvijas Cilvēktiesību centra, Tiesībsarga biroja, Iekšējās drošības biroja un Valsts policijas koledžas vadošo darbinieku atziņas.

Savukārt otrajā dienā uz konferenci tika aicināti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, augstskolu mācībspēki un Valsts policijas amatpersonas, lai kopīgi rastu risinājumu pētījumu un prakses labākai saskaņai. Ar referātiem uzstājās Eiropas Padomes, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes pārstāvji, Mykolas Romeris Universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils Universitātes un Valsts policijas koledžas mācībspēki, kā arī Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejā un Domnīcas “Providus” pētnieks.

Konferences trešajā dienā piedalījās tikai Valsts policijas amatpersonas, lai rastu risinājumus konferences atziņu un secinājumu ieviešanai īslaicīgās aizturēšanas vietu praktiskajā darbā, kā arī, lai apspriestu aktuālos darba jautājumus īslaicīgās aizturēšanas jomā. Kopumā konferencē piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieki.


 


Valsts policijas projekta ietvaros noslēgtas īslaicīgās aizturēšanas vietu darbinieku apmācības

Valsts policijas īstenotā Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 4.aktivitātes „Valsts policijas ĪAV apmācības” ietvaros š.g. septembrī-decembrī notika Valsts policijas ĪAV nodarbināto apmācības.

Projekta aktivitātes ietvaros Valsts policijas koledža izstrādāja 40 akadēmisko stundu pieaugušo neformālās izglītības programmu “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības tiesiskie un praktiskie aspekti”, kura tika īstenota 5 grupās laika posmā no š.g. septembra līdz decembrim, kopumā apmācot 101 Valsts policijas amatpersonas, kas veic savus dienesta pienākumus īslaicīgās aizturēšanas jomā.

Apmācības guva teicamas atsauksmes no dalībnieku puses. Ņemot vērā dalībnieku rekomendācijas, 2015.gada 1.decembrī Valsts policijas eksperti sadarbībā ar Valsts policijas koledžas ekspertiem, kā arī Eiropas Padomi, uzsāka darbu pie praktiskās rokasgrāmatas izstrādes, kas paredzēta ĪAV un pagaidu turēšanas vietu personālam, kas būs visaptverošs praktiskais materiāls, kas tiks izdots gan poligrāfiskā formātā, gan arī izvietots digitālajā formātā Valsts policijas iekšējā mājas lapā, paredzot rokasgrāmatas papildināšanu un aktualizēšanu.

22.12.15.

Informāciju sagatavoja:

Jana Kezika
Valsts policijas
Projekta vadītāja asistente
Tālr.: 67829558

 

Ministru kabinets atbalsta Valsts policijas projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā

2015.gada 15.decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Valsts policijas īstenotā Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 3.aktivitātes "Spēkā esošo tiesību aktu analīze, lai izstrādātu priekšlikumus ĪAV jomas uzlabošanai un to iesniegšana Valsts policijas priekšniekam" izstrādātie priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā.

Grozījumu pakete paredz izmaiņas šādos tiesību aktos, kas tiek virzīti izskatīšanai Saeimā:

1) Likums "Par policiju";
2) Latvijas Sodu izpildes kodekss;
3) Aizturēto personu turēšanas kārtības likums

Kā arī tika atbalstīti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu", kas nosaka, ka no īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā atļauto priekšmetu glabāšanai saraksta tiek izņemti tabakas izstrādājumi, sērkociņi un šķiltavas. Grozījumi stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

22.12.15.

Informāciju sagatavoja:

Jana Kezika
Valsts policijas
Projekta vadītāja asistente
Tālr.: 67829558Ir pabeigti rekonstrukcijas/renovācijas darbi pirmajos Valsts policijas objektos

Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros ir veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektos – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.

Pirmo objektu rekonstrukcijas/renovācijas darbi ir uzsākti vēl š.g. jūnijā, savukārt uz šo brīdi rekonstrukcijas/renovācijas darbi norīt jau 20 objektos. Pateicoties Norvēģijas finanšu instrumenta finansējumam jau ir pabeigti un pieņemti darbi 5 Valsts policijas objektos – 4 pagaidu turēšanas telpās Rīgas reģiona pārvaldes Latgales un Zemgales iecirknī, Olaines un Salaspils iecirknī, kā arī 3.decembrī ir pieņemti darbi Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa ĪAV.

Rekonstrukcijas/renovācijas darbu mērķis ir izveidot vienotos standartus Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās un pagaidu turēšanas telpās, ievērojot Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) rekomendācijas par aizturēto personu turēšanas apstākļiem – tehnisko projektu un darba uzdevumu izstrāde notika Eiropas Padomes ekspertu vadībā. Kopējais projekta finansējums ir 2,8 milj.euro. Rekonstrukcijas/renovācijas darbus 21 Valsts policijas objektā ir plānots pabeigt un pieņemt līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Informāciju sagatavoja:

Jana Kezika
Projekta vadītāja asistente
E-pasts:

 

Par situāciju izbūves darbos Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” Olaines iecirknī.

Valsts policija, īstenojot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” (turpmāk – Projekts), pēc iepirkuma “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu atjaunošanas un pārbūves darbu veikšana” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2014/57) realizācijas noslēdza līgumus ar  SIA „Latbūvnieks” par atjaunošanas darbu un būvdarbu izpildi divdesmit vienā Valsts policijas iecirknī, atbilstoši iepriekš īstenotā iepirkuma IeM NVA 2014/56 rezultātā izstrādātajiem projektiem un tāmēm.

2015.gada jūlijā, atbilstoši darbu tāmei, veicot grīdas demontāžu (izpildot tāmes pozīciju 1.1.), lai atbilstoši uzliktu siltinājuma kārtu un izlīdzinājuma segumu (tāmes pozīcija 2.1. un 2.2.), tika konstatēts, ka zem demontētās grīdas nav pārseguma paneļu, lai veiktu turpmākos darbus, saskaņā ar tāmes pozīcijām 2.1. un 2.2.

Zem grīdas pārsedzēm 71m2 apmērā un ~50cm dziļumā tika konstatēta tukša platība. Sienas balstījās uz demontēšanai plānotās grīdas seguma kārtas. Projekta tāmēs nav iekļauti darbi, lai nodrošinātu tukšās platības aizpildīšanu, sienas balstu un grīdas montāžu. Lai nodrošinātu darbu turpināšanu objektā tika papildu demontēta viena siena.

Projekta ietvaros veikta izvērtēšana vai papildu būvdarbi radušies pasūtītājam objektīvi neparedzamu apstākļu dēļ, un bez to izpildies noslēgto līgumu nevar pabeigt, kā arī, izvērtēti nosacījumi, vai pastāv tehniski vai ekonomiski iemesli, kuru dēļ būvdarbus nevar nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem, vai arī, ja tie ir nodalāmi, kādēļ tie ir būtiski nepieciešami noslēgtā līguma izpildei.

Izvērtēšanas rezultātā konstatēts, ka, konkrētajā gadījumā pastāv Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumi, lai saskaņā ar šī likuma 67.1panta nosacījumiem izdarītu grozījumus 2015.gada 18.jūnija iepirkuma līgumā Nr.1475, kas noslēgts starp Valsts policiju un SIA “Latbūvnieks”.

 

Valsts policijā notiek seminārs „Ārvalstu prakses izpēte, sadarbības modeļa izstrāde, lai sagatavotu izglītības programmas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) personālam” NFI projekta Nr. LV08/3 “Valsts policijas ĪAV standartu uzlabošana” ietvaros

Šā gada 12.-13.februārī Valsts policijā notiek seminārs „Ārvalstu prakses izpēte, sadarbības modeļa izstrāde, lai sagatavotu izglītības programmas ĪAV personālam” Norvēģijas finanšu instrumentam (NFI) līdzfinansētā projekta „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros.

Seminārs notiek Projekta 4.aktivitātes “Valsts policijas ĪAV personāla apmācības” ietvaros. Seminārā piedalās pārstāvji no Valsts policijas koledžas, Valsts policijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī Projekta partneru pārstāvji – Eiropas Padomes eksperti policijas personāla apmācību jautājumos Ralph Roche un Jean-Pierre Devos, kā arī Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas pārstāvis Maiko Martsik.

Projekta 4.aktivitātes galvenais mērķis ir izstrādāt 2 apmācību programmas ĪAV personālam - ĪAV darbiniekiem un ĪAV vadošajam personālam, kas turpmāk tiks ieviestas Valsts policijas koledžā pēc Projekta noslēguma. Projekta tiks organizēts profesionālās pilnveides kursu esošajam ĪAV personālam, kura ietvaros tiek plānots apmācīt 100 ĪAV darbiniekus, sakot ar š.g. septembri.

Semināra darbā kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēma Latvijā;

2. Igaunijas standarti un jauninājumi ĪAV amatpersonu (darbinieku) apmācību sistēmā;

3. Eiropas standarti un labākā prakse ĪAV amatpersonu (darbinieku) apmācību jomā;   

4. ĪAV amatpersonu (darbinieku) izglītības programmu izstrāde Projekta ietvaros – to saturs un struktūra, aktivitātes plānošana, sadarbība ar Projekta partneriem.

Kā arī seminārā laikā ir ieplānota mācību vizīte uz Rīgas Centrālcietumu, lai praksē iepazītos ar riskiem, kuri novēršami personu pārmeklēšanas laikā.

 

Informāciju sagatavoja:

Jūlija Boltovska

VP GAP SAB SLN galvenā inspektore

 

Eiropas Padomes ekspertu vizīte Valsts policijā Projekta 2.aktivitātes ietvaros

Pamatojoties uz Partnerības līgumiem ar Eiropas Padomi (EP) un Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) š.g. 27.-30.maijā notika pirmā EP ekspertu M.Kellett un G.Tugushi vizīte Latvijā, lai sadarbība ar VP un NVA pārstāvjiem nodrošinātu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu apsekošanu, kas ir iekļautas Projekta 5.aktivitātē.

Vizītes laikā eksperti apmeklēja īslaicīgās aizturēšanas vietas Valsts policija reģiona pārvalžu iecirkņos Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Liepājā, Saldū, Cēsīs, Gulbenē, Rēzeknē, Jēkabpilī un Aizkrauklē.

Pamatojoties uz vizītes rezultātiem EP eksperti sagatavos ziņojumu par priekšlikumiem attiecīgo īslaicīgās aizturēšanas vietu tehniskā stāvokļa uzlabošanai atbilstoši EP Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijām.

Nākamā EP ekspertu vizīte notiks š.g. 25.-27.jūnijā.

 

Rakstveida tulkošanas pakalpojumu saņemšana Valsts policijā Projekta 1.aktivitātes ietvaros

Ņemot vērā iepriekšējo sadarbību ar Valsts policiju un izvērtējot interneta vidē publiski pieejamos piegādātāju piedāvājumus, līdz brīdim, kamēr Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātā iepirkuma rezultātā Valsts policija noslēgs līgumu par rakstveida tulkošanas pakalpojumu saņemšanu, Valsts policijas projekta Nr. LV 08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” vajadzībām atbilstošos pakalpojumus plānots nodot izpildei SIA „Linearis”

 

Valsts policijā viesojās Eiropas Padomes un Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldes pārstāvji

Šā gada 28.-29.oktobrī notika Valsts policijas organizētais seminārs „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas sistēmas prezentācija un nepilnību identifikācija” Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” ietvaros. Seminārā piedalījās pārstāvji no Tieslietu un Iekšlietu ministrijām, Valsts policijas pārstāvji, kā arī ārzemju viesi – Eiropas Padomes eksperts Erik Svanidze un Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldes pārstāvis Ainvar Rahe.

Semināra laikā tika prezentēta īslaicīgās aizturēšanas un konvojēšanas sistēma ārzemju ekspertiem. EP eksperts E.Svanidze iepazīstināja ar EP Spīdzināšanas novēršanas komitejas standartiem un Eiropas Cilvēktiesību Tiesas praksi, savukārt Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldes pārstāvis A.Rahe sniedza ieskatu Igaunijas īslaicīgās aizturēšanas sistēmā. Diskutējot tika identificētas galvenās nepilnības Latvijas ĪAV jomā un noteikti virzieni turpmākai priekšlikumu izstrādei ĪAV sistēmas uzlabošanai, kuri tiks detalizēti pēc EP eksperta novērtēšanas ziņojuma saņemšanas.

Nākamais seminārs, kurā tiks prezentēti jau izstrādātie priekšlikumi ĪAV sistēmas uzlabošanai, ir plānots 2015.gada septembrī.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Kezika

NFI Projekta asistente