NVA veiktie iepirkumi Pilnā versija

Vispārīgā vienošanās Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem uz diviem gadiem 2018. gada 29. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/67

Piegādes līgums Par aizsargekipējuma iegādi Valsts policijas vajadzībām 2018. gada 15. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2018/34

Vispārīgā vienošanās Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem uz diviem gadiem 2018. gada 15. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/67

Vispārīgā vienošanās Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem uz diviem gadiem 2018. gada 15. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/67

Vispārīgā vienošanās Par transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumiem uz diviem gadiem 2018. gada 15. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/67

Vienošanās par grozījumiem 2016.gada 23.februāra iepirkuma līgumā Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām 2018. gada 15. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/66

Pakalpojuma līgums par kurjerpasta pakalpojumu nodrošināšanu Valts policijas vajadzībām uz trīs gadiem 2018. gada 15. maijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/143

Piegādes līgums par portatīvo gāzes detektēšanas iekārtu iegādi 2018. gada 4. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2018/40

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2016.gada 21.jūlija Pakalpojuma līgumā par darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumiem uz diviem gadiem 2018. gada 21. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2015/150

Pakalpojuma līgums par transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana uz trīs gadiem daļā "Kuģošanas līdzekļu apdrošināšana" 2018. gada 21. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/33

Piegādes līgums Par abordāžas ekipējuma iegādi 2018. gada 12. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/71

Pakalpojuma līgums par transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšanu uz trīs gadiem 2018. gada 12. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/33

Vispārīgā vienošanās Nr.122 2018. gada 8. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/34

Vienošanās par grozījumiem 2017.gada 20.septembra piegādes līgumā "Par transportlīdzekļu iegādi Valsts policijas vajadzībām" 2018. gada 30. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Pakalpojuma līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā objektā Salacgrīvā uz diviem gadiem 2018. gada 23. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/170

Vienošanās Par grozījumiem Piegādes līgumā Nr.1321 "Par transportlīdzekļu iegādi" 2018. gada 10. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Piegāde līgums Nr.2211 2018. gada 10. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/120

Vienošanās Nr.1 par grozījumiem 2017.gada 20.septembra Piegādes līgumā. 2018. gada 10. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/70

Vienošanās Nr.1, par grozījumiem 2017.gada 21.septembra ieprikuma līgumā "Par transportlīdzekļu nomu Valsts policijas vajadzībām" 2018. gada 3. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2017/92

Pakalpojuma līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā objektā Cēsīs uz diviem gadiem 2018. gada 3. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/170

Pakalpojuma līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā objektā Līvānos uz diviem gadiem 2018. gada 3. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/170

Pakalpojuma līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā objektā Ilūkstē uz diviem gadiem 2018. gada 3. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/170

Pakalpojuma līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā objektā Balvos uz diviem gadiem 2018. gada 3. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/170

Pakalpojuma līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā objektā Preiļos uz diviem gadiem 2018. gada 3. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/170

Pakalpojuma līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā objektā Madonā uz diviem gadiem 2018. gada 3. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM NVA 2016/170