Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Stiprinot spēju kvalitatīvāk izmeklēt noziegumus pret dabas vidi, iestādes vienojas kopīgās mācībās 2018. gada 1. februāris

Valsts policija sadarbībā ar Valsts meža dienestu un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” atbalstu organizē apmācību semināru speciālistiem un izmeklētājiem, kas ikdienā saistīti ar tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, kas vērsti pret dabas vidi, tai skaitā nelikumīgām darbībām mežā – zādzībām, izkrāpšanām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret īpašumu. Semināra mērķis ir ne tikai panākt vienotu nozieguma fenomena izpratni, bet arī apvienot prātus un zināšanas no izmeklēšanā iesaistītajām pusēm un veidot stiprāku sadarbību, kas arīdzan atspoguļojas noziegumu pret dabas vidi atklāšanā. Vienas dienas semināri norisināsies katrā Latvijas reģionā, tādējādi aptverot visu valsti.

Noziegumu pret dabas vidi atklāšana ir visai sarežģīta – to izmeklēšanā nepieciešamas specifiskas zināšanas, tāpat, jāņem vērā, ka šiem noziegumiem var būt daudzveidīga tipoloģija. Tieši tādēļ, efektīvākai šādu notikumu izmeklēšanai, būtiska ir speciālistu un izmeklētāju savstarpējā sadarbība un izpratne par to, kā iesaistītās institūcijas un cietušās puses var sadarboties, lai palīdzētu izmeklēšanā. Panākumu veicināšanai, ne mazāk svarīga ir vienota izpratne par šo fenomenu kopumā, kam arī tiek veltīta liela daļa no semināra laika.

Seminārā Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska vērš uzmanību dabas un meža aizsardzībai krimināltiesību izpratnē, skaidrojot izmeklēšanas stadijas un priekšnosacījumus atbildības likuma priekšā kvalificēšanas niansēs, kā arī rosina diskusiju, modelējot dažādas situācijas un to iespējamos risinājumus un attīstības gaitu. Savukārt Valsts meža dienesta Juridiskās daļas vecākais referents Andis Bušmanis klātesošajiem speciālistiem un izmeklētājiem skaidroja dienesta darba specifiku, konstatējot meža apsaimniekošanas un izmantošanas pārkāpumus.

Andis Bušmanis uzsvēra: “Jāsaprot, ka pārkāpumi meža apsaimniekošanā un meža izmantošana var radīt kaitējumu ne tikai vienas vai dažu personu labklājībai, bet arī ekosistēmai kopumā. Lai apzinātu nozieguma nodarīto kaitējumu mežam un vainīgo sauktu pie atbildības, svarīgas ir speciālās zināšanas, konstatējot pārkāpumus un aprēķinot radītos zaudējumus. Tādēļ, šo noziegumu izmeklēšanā būtiska ir cieša sadarbība starp Valsts mežu dienestu un Valsts policiju.”

Visā semināra laikā klātesošās Valsts policijas amatpersonas, tostarp Valsts meža dienesta un “Latvijas valsts meži” speciālisti aktīvi iesaistījās diskusijās un dalījās pieredzē – gan veiksmes stāstos, gan arī akcentējot nianses, kuras uzlabot, lai noziegums tiktu atklāts ātrāk un vainīgās personas sauktas pie atbildības. Tāpat seminārā pārrunāti arī citi ar dabas vidi saistītie noziedzīgie nodarījumi un to izmeklēšanas nianses.

Līdz šim seminārā gūtie secinājumi, liecina, ka izpratne par šādiem noziegumiem ir gana plaša un izmeklēšanas metodika gūst panākumus. To apliecina arī pagājušajā gadā uzsākto kriminālprocesu skaits. Piemēram, par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu, 2017.gadā Valsts policijā ierosināti 364 kriminālprocesi – ņemot vērā specifiku, daudzos no tiem izmeklēšana turpinās, savukārt teju ceturtā daļa nodota kriminālvajāšanā.

Kā uzsver Sokolovska: „Semināri norisinājušies jau divos reģionos – Rīgas reģionā un Kurzemes reģionā, apvienojot speciālistus no Rīgas, Kurzemes un daļas Zemgales reģioniem. Secinājumi, kas pēc šiem semināriem radušies, patiesi apliecina to, ka izpratne par šiem noziegumiem ir, kā arī ir skaidras izmeklēšanas metodes un iestrādes. Tomēr jāatzīst, ka par šāda veida noziegumiem Latvijā ir salīdzinoši dažāda izpratne tiesu praksē, kas laika gaitā vēl pilnveidosies un līdz ar to pilnveidosies arī izmeklēšanas kvalitāte un starpinstitūciju sadarbība. Tieši tādēļ ir tik būtiska šo jautājumu apspriešana un dalīšanās praktiskajā pieredzē.”

Lai pilnībā aptvertu visu Latvijas teritoriju, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes rīkotais seminārs, kopā ar sadarbības partneriem, norisināsies vēl divos Latvijas reģionos – Latgales un Vidzemes reģionā.