Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Eiropas projekta “Vienotais notikumu reģistrs” aktualitātes 2010. gada 17. decembris

2010.gada 17.decembrī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

Projektu  finansē  “Eiropas Reģionālās attīstības fonds”

 Projekta ietvaros noslēgusies Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā iepirkumu procedūra par līguma priekšmetu "Programmatūras projektēšana un izstrāde, tehniskās infrastruktūras piegāde un izveide, saskarņu ar ārējām sistēmām un e-pakalpojumu izveide, datu migrācija, personāla apmācība".

1."Programmatūras izstrāde un ieviešana", līgums ar uzvarētāju SIA "Lattelecom Technology" noslēgts 04.10.2010.g.;

2."2 serveru iegāde priekš IeM Integrētās informācijas sistēmas", līgums  ar uzvarētāju SIA "Lattelecom Technology" noslēgts 22.10.2010.g;

3."Datu glabāšanas masīvu iegāde", lēmums pieņemts 19.10.2010., līgums ar uzvarētāju SIA "iPRO" noslēgts 29.10.2010.g.

Šā gada 26.novembrī projekta ietvaros piegādāti datu glabāšanas masīvi un 03.decembrī piegādāti 2 serveri priekš IeM Integrētās informācijas sistēmas.  

Šā gada 18.oktobrī 4 darba apakšgrupas uzsāka darbu pie  prasību izstrādes (PPS) sekojošos virzienos: VNR lietotne, e-pakalpojumi, VNR ārējās saskarnes un VNR pārskati. Katrā apakšgrupā sanāksmes notiek reizi nedēļā. Darbam apakšgrupās IeM iestādes (VP, DP, VRS, VUGD) deleģējušas savus pārstāvjus.  

Jau vēstīts, ka Valsts policija  uzsākusi Eiropas  projektu “Vienotais notikumu reģistrs”. Projekta ietvaros tiek izstrādāta  tiesībsargājošām iestādēm un glābšanas dienestiem vienota notikumu reģistrācijas sistēma. Tā uzkrās datus par administratīvajiem pārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem un citiem prettiesiskiem vai sabiedriski bīstamiem notikumiem, kuri satur gatavota, notiekoša vai notikuša noziedzīga nodarījuma netiešas pazīmes. Tajā tiks reģistrēti arī notikumi, kuri potenciāli var būt saistīti ar sabiedrības drošības vai personu apdraudējumu (terora akti, slepkavības, uzbrukumi, zādzības, ugunsgrēki, utt.) gadījumiem, kuru novēršanai iesaistīti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki vai sniegta palīdzība. Datu ievadē sākotnēji tiks iesaistītas Iekšlietu ministrijas padotības iestādes: Valsts policija, Valsts robežsardze, Drošības policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Nākotnē paredzēta arī citu valsts iestāžu - Muitas, Finanšu policijas, pašvaldību policijas un Militārās policijas u.c. līdzdalība. KNAB, SAB un Prokuratūras darbinieki vienotu notikumu reģistru varēs izmantot kā papildus informācijas avotu.

Projekta realizācija ļaus:

1) valsts tiesībsargājošām iestādēm un glābšanas dienestiem par katru reģistrēto notikumu operatīvi iegūt visu informāciju, veicinot šo iestāžu sadarbību konkrēta notikuma ietvaros un palielinot šīs sadarbības efektivitāti;

2) valsts drošības un tiesībsargājošām iestādēm un glābšanas dienestiem iegūt pārskatu par visiem notikumiem, veicinot noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un atklāšanu;

3) valsts pārvaldes iestādēm veikt statistisko datu analīzi, izvērtējot veikto pasākumu rezultativitāti, kā arī prognozējot turpmāko attīstību;

4) iedzīvotājiem elektronisko pakalpojumu veidā iegūt statistiska rakstura informāciju par situāciju dažādos reģionos, kā arī konkrētu notikumu aprakstus, veicinot viņu informētību un iesaistīšanu noziedzības apkarošanā.

Projekta vispārējais mērķis ir radīt priekšnosacījumus visu valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestāžu darbības operativitātes un efektivitātes paaugstināšanai sabiedriskās drošības palielināšanas jomā, apgādājot tās ar informāciju, kura ļauj uzlabot profilakses darbu, kā arī uzlabot dažādu  noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas efektivitāti. 

Konkrētais projekta mērķis - izveidot visām valsts tiesību aizsardzības, drošības un glābšanas iestādēm vienotu notikumu reģistrācijas sistēmu un tās darbībai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī veikt organizatoriskos pasākumus, kuri ļaus:

1) ievērojami palielināt operatīvas informācijas pieejamību un paātrināt tās apriti;

2) palielināt iestāžu sadarbības operativitāti;

3) nodrošināt iedzīvotājus, uzņēmējus un valsts pārvaldes iestādes ar informāciju.

Projekta ietvaros radītā e-pakalpojuma „Reģistrēto notikumu statistika” mērķa grupa ir visi valsts iedzīvotāji, kuri to var izmantot dažādās dzīves situācijās (izvēloties dzīves vietu, skolu vai darbu, plānojot atpūtu u.c.). Tā kā pakalpojuma saņēmējam autentifikācija nav nepieciešama, to var izmantot arī tie ārzemnieki, kurus nekavē valodas barjera. Tādejādi pakalpojums aptver visu valsts teritoriju un pieejams visiem iedzīvotājiem (~2 milj.), tāpat mērķa grupa  ir visi uzņēmēji, kuri to var izmantot dažādās situācijās (plānojot attīstību vai preču pārvietošanas maršrutus, izvēloties drošības pasākumus u.c.).

Informāciju sagatavoja:
Linda Neimane Zobena
Valsts policijas
Preses un sabiedrisko attiecību biroja
vecākā inspektore
Tālr.67075394
Mob.tālr.26520000
E-pasts: linda.neimane@vp.gov.lv