Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Policijas virsnieki no Eiropas apmainās ar policijas pieredzi darbā ar sabiedrību 2010. gada 2. jūnijs

2010.gada 2.jūnijā

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

               Policijas virsnieki no Eiropas apmainās ar policijas pieredzi darbā ar sabiedrību

No 24.līdz 28.maijam Valsts policijā notika Eiropas Policijas akadēmijas (angliskais saīsinājums CEPOL) kurss “Uz sabiedrību vērsts policijas darbs”.

Seminārā piedalās 30 dalībnieki no 18 Eiropas Savienības valstīm un Turcijas. Galvenie izskatītie temati saistīti ar  Eiropas projektu policijas un sadarbības jomā gaitas un sasniegto rezultātu uzzināšanu, sabiedrības un policijas partnerību, pilsētvides izmaiņām, kas samazinātu noziedzīgu nodarījumu skaitu un jautājumi, kā izmērīt un novērtēt policijas darbu sadarbojoties ar sabiedrību.

Seminārā uzstājās vieslektori gan no ārzemēm, gan Latvijas. Kursa dalībnieki uzklausīja Zviedrijas, Īrijas, Somijas, Beļģijas un Lielbritānijas lektoru atziņas.

Semināra dalībnieki ar interesi klausījās Somijas pārstāvja prezentācijā par darbu ar sabiedrību virtuālā vidē. Proti, Somijas policijas darbinieki ir izveidojuši policijas profilu vairākos sabiedrībā populāros interneta portālos un strādā ar dažādām sabiedrības grupām, kas savādāk būtu mazāk pieejamas policijas redzeslokam. Zviedrijas pārstāvis sniedza speciāli šim semināram gatavotu pārskatu par jaunākajām tendencēm Eiropas valstu policijas dienestu pieredzē darbā ar iedzīvotājiem un to uzticamības iegūšanu. Beļģijas pārstāvis sniedza ieskatu starptautiskā projekta gaitā, kas notiek ar mērķi iesaistīt policijas dienestus radikalizācijas un terorisma apkarošanai agrīnā stadijā izmantojot uz sabiedrību vērstas policijas darba metodes. Lielu dalībnieku interesi izraisīja Ziemeļīrijas eksperte, kas savā ikdienā ir policijas darbiniece, kas nodarbojas ar pilsētvides plānošanu nolūkā uzlabot sabiedrības drošību. Darba grupās dalībniekiem bija iespēja analizēt konkrētus gadījumus/pilsētvides fotogrāfijas un saņemt eksperta atzinumus. Lielbritānijas pārstāvis savā prezentācijā centās paveikt visgrūtāko uzdevumu – dalīties ar savas valsts pieredzi policijas darba novērtēšanas jautājumos, īpaši saistībā ar preventīvo darbu.

Kā semināra atklāšanas dienā minēja Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins, šī kursa tematika ir būtiska ikvienai valstij, jo tikai sadarbība ar sabiedrību, plašs sabiedrības atbalsts un iesaiste garantē sekmīgu policijas darbu. Latvijas valsts policijai ir svarīgi ir apzināt citviet izmantotās darba formas, dalīties pieredzē un pilnveidot savu darbu. Latviju seminārā pārstāvēja arī delegāti no visiem Valsts policijas reģioniem.

Latvijā šādai tematikai veltīts CEPOL kurss notiks trešo reizi, iepriekšējie semināri notikuši 2007. un 2009.gados.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Ruķere