Visas aktualitātes Pilnā versija

Valsts policija plāno iepirkumu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanai 2017. gada 26. jūnijs

Valsts policija 2017.gada 30. jūnijā plkst. 13:00, Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k - 4, 4.stāva konferenču zālē, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta otro daļu, rīko apspriedi ar pakalpojuma sniedzējiem par plānoto atklāto konkursu “Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām”, ar mērķi noslēgt iepirkuma līgumus uz vienu gadu. Apspriedē tiks izskatīta atklāta konkursa tehniskās specifikācijas, iepirkuma līguma un finanšu piedāvājuma projektos ietvertās prasības.

Interesenti apspriedei var pieteikties līdz 2017.gada 29. jūnijam (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni 67075325.

Valsts policijas izveidotā iepirkuma komisija nodrošinās apspriedes protokolēšanu, un protokola kopija tiks elektroniski nosūtīta sanāksmes dalībniekiem.