Visas aktualitātes Pilnā versija

CEPOL Valdes sēdes tiešsaites sanāksme: 2015/2016 CEPOL gada darba programma un budžets 2015. gada 28. janvāris

CEPOL pulcē vecākos policijas virsniekus visā Eiropā ar mērķi veicināt pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā un sabiedrības drošības, likumības un kārtības uzturēšanā. CEPOL veic tiesībsargājošo iestāžu nodarbināto apmācību par pārrobežu sadarbību noziedzīgo nodarījumu novēršanā un izmeklēšanā. Kursi, semināri un konferences tiek paredzētas gan augsta līmeņa vadītājiem, gan ekspertiem, gan dalībniekiem misijās, gan operatīvajiem darbiniekiem. Gadā vidēji tiek organizētas 80 CEPOL mācību aktivitātes.

2015.gada 27. janvārī Latvijas prezidentūra (Valsts policija) vadīja CEPOL Valdes tiešsaistes sanāksmi.

Sanāksmes programma:

-         2015. gada darba programmas projekts;

-         2015. gada ienākumu/izdevumu tāmes projekts;

-         2016. gada darba programmas sagatavošanas projekts;

-         2016. gada budžeta sagatavošanas projekts.

Sanāksmes laikā dalībvalstīm bija iespēja saņemt informāciju no CEPOL sekretariāta un uzdot jautājumus šo nozīmīgo dokumentu ietvaros.