Visas aktualitātes Pilnā versija

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola aicina mācīties skolniekus 10. klasē ar ievirzi policista darbā! 2012. gada 29. maijs

1.Vispārizglītojošais virziens – ievirze policista darbā
Papildus mācību priekšmets – ievirze policista darbā:

     - zināšanas un izpratne policijas darbā
     - kriminālistika
     - pašaizsardzība
     - ieroči un šaušanas mācība

Tu iepazīsi policista darbu, būsi aktīvs un iesaistīsies dažādos sabiedriskos projektos, iemācīsies aizsargāt sevi un tuvākos, rūpēsies par veselīgu dzīvesveidu un veidosi savu turpmāko karjeru.

Skolai ir sadarbības līgums ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas Pašvaldības policiju.

Pēc 12.klases ir iespēja ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī pilnveidot sevi pašvaldības policista darbā.

2. Vispārizglītojošais virziens
Mācību priekšmeti: latviešu valoda, literatūra, svešvalodas, matemātika, informātika, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, vizuālā māksla, ekonomika, ģeogrāfija, sports, kultoroloģija.

3. Vispārizglītojošais virziens
Papildus mācību priekšmets: komerczinības.

Papildus skolēni apgūst: teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu un mācās radoši domāt pēc Bono radošās domāšanas metodes.

 

Skolas adrese:
Rīga, Gaujas iela 23
Tālr. 67519009; 67519001
Mājas lapa: www.rjpvs.lv 
Dokumentu pieņemšana: no 2012.gada 8.jūnija līdz 1.jūlijam.