Visas aktualitātes Pilnā versija

Par Talsu policijas iecirkņa darba plāna sabiedrisko apspriešanu 2010. gada 1. marts

 

2010.gada 1.martā

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē


Par Talsu policijas iecirkņa darba plāna sabiedrisko apspriešanu


Kā jau iepriekš ziņots, pagājušā gada nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa darbinieki veica Talsu novada iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu par drošības problēmām vietējā apkaimē, kā arī aktuālākajiem veicamajiem darbiem sabiedriskās kārtības uzlabošanā. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem un policijas rīcībā esošajiem datiem, tapis Talsu policijas iecirkņa darba plāns, kas tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Piektdien, 2010. gada 26. februārī, notika šī plāna apspriešana kopā ar vietējo pašvaldību institūciju vadītājiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem.

Apspriešanā piedalījās Pašvaldību administratīvo komisiju pārstāvji, Pašvaldības policijas, Talsu novada Bērnu un jaunatnes centra, Bāriņtiesas pārstāvji, namu apsaimniekotāji, Talsu novada Krīžu centra, Talsu novada fonda un Talsu Komersantu kluba pārstāvji, kā arī citi interesenti. Katram bija iespēja dalīties savā pieredzē, piedāvāt savus problēmu risinājumus un idejas sadarbībai.


Iedzīvotāju viedoklis rāda, ka starp aktuālākajām drošības problēmām kā pirmās minētas tās, kuru risinājums nav tikai policijas kompetencē. Piemēram, klaiņojoši dzīvnieki, apgaismojuma neesamība, alkohola lietošanas pieaugums arī ietekmē iedzīvotāju drošības izjūtu konkrētajā teritorijā. Izprotot problēmu sarežģītos risinājumus, Talsu iecirkņa policijas darbinieki vēlas veidot dažādu institūciju sadarbību. Ikviena iedzīvotāja – arī pašu apspriešanā iesaistīto pārstāvju – drošības sajūtas uzlabošana ir gan policijas, gan pašvaldības un to institūciju, gan NVO, gan uzņēmēju, gan citu partneru līdzatbildība.


Tikšanās laikā tika diskutēts par iespējamiem drošības problēmu risinājumiem katras institūcijas atbildības un pieejamo resursu robežās. Darba plāna apspriešanā institūciju pārstāvji izteica savu gatavību iesaistīties identificēto problēmu risināšanā, piemēram, pārskatīt apgaismojuma nodrošinājuma intensitāti un darbības laikus atbilstoši iedzīvotāju ieteikumiem; sadarboties, uzlabojot drošību namu kāpņu telpās, kā arī aktīvi piedalīties jauniešu nodarbinātības jautājumu risināšanā. Savukārt policijas pārstāvji informēja par plānotajiem prevencijas pasākumiem ilgākam laika posmam – no 2010. līdz 2012.gadam, ko īstenos iecirkņa inspektori sadarbībā ar augstākminētajām institūcijām.


Pasākums tika rīkots projekta ‘’Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz sabiedrību vērsts policijas darbs’’ ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāta programma “Noziedzības novēršana un apkarošana”.Papildus informācijai lūdzam sazināties ar:
Normundu Grūbi, Talsu policijas iecirkņa priekšnieku, tel.: 63202701, mob. 29417216, e-pasts;

Ar programmas ‘’Noziedzības novēršana un apkarošana’’ atbalstu Eiropas Komisijas Tiesību, brīvības un drošības direktorāts