Visas aktualitātes Pilnā versija

Policija skaidro sabiedrības viedokli 2010. gada 5. janvāris

 

2010.gada 5.janvārī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

Policija skaidro sabiedrības viedokli

Eiropas Komisijas finansētā projekta „Pilotprojekts Talsu policijas iecirknī – uz sabiedrību vērsts policijas darbs” ietvaros 2009. gada nogalē tika veiktas iedzīvotāju aptaujas par uzticamību policijai un iedzīvotāju informētību par policijas darbu un drošības sajūtu viņu dzīvesvietās.

Kā jau minēts iepriekš, aptaujas tika veiktas gan pašu spēkiem, gan ar profesionāļu palīdzību, lai iegūtu iespējami precīzākus un noderīgus datus policijas darba plānošanai. Ir iegūti arī salīdzinošie dati par uzticamību policijai visā Latvijas teritorijā. (aptaujāti 1000 respondenti visā Latvijas teritorijā) Detalizēta aptauja par drošības jautājumiem veikta Talsu, Dundagas un Rojas novados (aptaujāti 1006 respondenti novados profesionālās aptaujas ietvaros).

Projekta ietvaros tika izstrādātās aptaujas anketas, ko papildus profesionāļu veiktajai aptaujai izplatīja paši Talsu policijas iecirkņa darbinieki. Tās tika izplatītas pašvaldību pārvaldēs, skolās, tirdzniecības vietās, ārstu praksēs u.c. institūcijās. Anketas tika izplatītas arī lielveikalā "Maxima" Talsos, pasākuma laikā tika izmantoti arī policijas tēli Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Gan bērniem, gan pieaugušajiem bija iespēja ar šiem tēliem nofotografēties. Šo izdevību izmantoja ap 150 cilvēku. Pēc tam Talsu iecirknis šīs fotogrāfijas nosūtīja uz iedzīvotāju atstātajām e-pasta adresēm. Policijas darbinieki dalīja arī atstarotājus. Kopā pašu spēkiem savāktas 509 aizpildītas anketas, kas tiek apkopotas. Talsu, Dundagas un Rojas novadu Iedzīvotāju viedokļi par viņu prioritātēm sabiedriskās drošības jomā tiks izmantoti plānojot Talsu policijas iecirkņa darbu 2010. gadā.

Iegūtā informācija par abām veiktajām aptaujām tiks publiskota preses konferences laikā Rīgā (par iegūtajiem datiem visā Latvijas teritorijā) un Talsos (par iegūtajiem datiem un informāciju Talsu, Dundagas un Rojas novados) janvāra vidū. Par pasākumu vietu un laiku tiks ziņots atsevišķi. 

 

Informāciju sagatavoja Normunds Grūbis un Ilze Ruķere