Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Uz ceļiem atsākuši darboties fotoradari 2012. gada 15. oktobris

Fotoradari atsāka darbību no sestdienas, 13.oktobra, pulksten 7:00.

Fotoradari, šobrīd, galvenokārt, tiks uzstādīti Rīgā un Rīgas reģionā, ņemot vērā gan satiksmes intensitāti, gan tumšos laika apstākļus un gājēju blīvumu, kā arī pēdējos traģiskos negadījumus ar bojā gājušajiem. Pārējos Latvijas reģionos pastiprināti vēl turpinās darbu ceļu policijas ekipāžas.

Pašlaik, pārejas posmā, arī pārvietojamo radaru dislokācija būs pieejama Valsts policijas mājas lapā.

Kā jau iepriekš ziņots, Valsts policija 2012.gada 28.septembrī izbeidza iepriekš 2011.gada 20.jūnijā noslēgto līgumu ar „V-Traffic”. Vienošanās darbības laikā starp līdzējiem nepastāv savstarpēji mantiska rakstura prasījumi sakarā ar līguma izbeigšanu.

Vienošanās  nosaka, ka „V –Traffic” nodrošina vismaz 12 stundu fotoradaru darbu, atbilstoši Valsts policijas norādītajām vietām, izņemot laiku, kad tie objektīvu iemeslu dēļ nav darbspējīgi.

„V –Traffic” apņemas nodrošināt, ka pakalpojuma sniegšanā pastāvīgi tiek izmantoti ne mazāk kā 20 fotoradari, par ko attiecīgas iknedēļas apliecinājumu „V-Traffic” iesniedz Valsts policijai.

Šobrīd ir noteikts minimālais fotoradaru skaits, jo daļa no tiem atrodas tehniskajā apkopē. No brīža, kad tie „atgriezīsies ierindā”, to skaits palielināsies.

Mēneša maksājuma apmēru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr. 329 ”Samaksas kārtība komersantam par pakalpojuma sniegšanu – pārkāpumu ceļu satiksmē fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli” veido 35 % (trīsdesmit pieci procenti), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,  no iepriekšējā mēneša faktiskajiem ieņēmumiem valsts budžetā par izdarītajiem pārkāpumiem, kas fiksēti ar fotoradariem.

Valsts policija neveiks komersantam nekādu citu samaksu papildus Vienošanās noteiktajam 35% maksājumam.

Par katru konstatēto pārkāpumu, ja tas netiks savlaicīgi novērsts, Valsts policijai ir tiesības pieprasīt no „V-Traffic” līgumsodu 200 latu apmērā.

Valsts policija ir tiesīga izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, ja komersants 7 dienu laikā pēc policijas rakstiska brīdinājuma nav novērsis Vienošanās paredzēto saistību neizpildi.

Tāpat Valsts policija ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt Vienošanos 10 dienas iepriekš par to paziņojot „V-Traffic”. Vienošanās var tikt izbeigta arī pusēm savstarpēji vienojoties.

Radaru dislokācijas vietas atrodamas VP mājaslapā: http://www.vp.gov.lv/?id=668&topid=668&said=634


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: