Visas aktualitātes Pilnā versija

VP informē par grozījumiem administratīvo lietu pārsūdzēšanas kārtībā – saīsināts pārsūdzēšanas termiņš un noteikts konkrēts iesnieguma saturs 2012. gada 3. jūlijs

Minētās izmaiņas saīsinās lietu izskatīšanas termiņu, paātrinās visa procesa norisi, atvieglos gan policijas darbu, gan iedzīvotāju iesaistīšanās pakāpi – pārejot uz rakstveida procesu, iedzīvotājiem vairs nebūs jāierodas klātienē, lai paskaidrotu iesniegumā rakstīto (piemēram, gadījumā, ja cilvēks vērsies policijā, vienkārši nepiekrītot kādam lēmumam). Tagad šādas situācijas tiks novērstas – sūdzības iesniedzējam jau iesniegumā būs detalizēti jāpamato, kādēļ pārsūdz konkrēto lēmumu, līdz ar to nebūs nepieciešamības ierasties uz sarunu klātienē, tādējādi taupot gan cilvēku, gan policijas laika resursus.

Valsts policija (VP) aicina ikvienu iepazīties ar pilnu grozījumu tekstu un rakstīt iesniegumus atbilstoši prasībām, jo policija tukšus, vienvārdīgus vai saturiski nepilnīgus iesniegumus varēs atstāt bez virzības.

UZZIŅAI:

2012. gada 1. jūlijā spēkā stājušies grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk - LAPK), kas ievieš zināmas izmaiņas administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pārsūdzēšanā.

1) LAPK turpmāk paredzēs sūdzības saturu, nosakot obligātās sūdzības sastāvdaļas:

280. pants. Sūdzības saturs

Sūdzībā norāda:

1) tās institūcijas (amatpersonas) nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;

2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzību iesniedz juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, — arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai citu adresi, kurā viņš ir sasniedzams;

3) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību;

4) kādā apjomā lēmumu pārsūdz un kā izpaužas lēmuma nepareizība;

5) sūdzības iesniedzēja prasījumu;

6) sūdzībai pievienotos dokumentus;

7) sūdzības sastādīšanas laiku.

Sūdzību paraksta iesniedzējs vai juridiskās personas pilnvarots pārstāvis.

 

2) Lēmuma pārsūdzēšanas termiņa izmaiņas (attiecas gan uz pārsūdzēšanu augstākā iestādē, gan tiesā)

281. pants. Termiņš, kādā administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt augstākā iestādē.

Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt 10 darba dienu laikā no pilna lēmuma paziņošanas dienas.

 

Ja minētās prasības nebūs ievērotas, tiks pieņemts lēmums sūdzību atstāt bez virzības.

Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=249651

 

Sagatavoja:
Lita Juberte
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
T. 67075014; 26490715
lita.juberte@vp.gov.lv