Visas aktualitātes Pilnā versija

Svētku laikā policija pastiprināti kontrolēs pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecību 2011. gada 27. decembris

Pirmssvētku un svētku laikā policija pastiprināti rūpēsies par pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecības un izmantošanas likumību. Tiks kontrolētas tirdzniecības vietas, lai novērstu pirotehnisko izstrādājumu nelikumīgu realizēšanu, kā arī to nonākšanu tādu personu rokās, kas nav sasniegušas likumā noteikto vecumu.

Svētku uguņošana spēj sagādāt milzum daudz prieka, tomēr nedrīkst aizmirst arī par pastāvošajiem riskiem, kas slēpjas gan nepietiekamās zināšanās par tās atbilstošu lietošanu, gan arī pirotehnikas kvalitātē. Ja esat nolēmuši svinību laikā izmantot pirotehnikas izstrādājumus, Valsts policija aicina:

1)      pirotehniskos izstrādājumus iegādāties tikai uzņēmumos, kam ir izsniegta atbilstoša licence un nekādā gadījumā neiegādāties tos no privātpersonām, kas tirgo nezināmas izcelsmes nesertificētus izstrādājumus;

2)      pirms pirotehnisko izstrādājumu lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas pamācību un iegaumēt drošības noteikumus;

3)      nepieļaut, ka pirotehniku lieto bērni un savlaicīgi izskaidrot šo līdzekļu lietošanas bīstamību, kā arī neatstāt to bērniem pieejamās vietās. Pat brīnumsvecītes ieteicams lietot vecāku klātbūtnē, lai nezināšanas, bravūras vai nevērības rezultātā neizceltos nelaime, kuras iznākums var būt arī traģisks;

4)      nelietot pirotehniku atrodoties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu reibuma stāvoklī.

5)      neiegādāties pirotehniskos izstrādājumus bērniem, kas nav sasnieguši likumā noteikto vecumu.

Policija atgādina, ka īpaša uzmanība tiks pievērsta arī Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktajiem vecuma ierobežojumiem pirotehnikas iegādei un izmantošanai, kas nosaka , ka 1.klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts iegādāties un izmantot bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, bet 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus – personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu (izstrādājuma klase norādīta uz katra izstrādājuma).

Valsts policija aicina iedzīvotājus, kuri pamanījuši nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību, nekavējoties ziņot par to policijai, lai kopīgiem spēkiem laikus tiktu novērstas iespējamās nelaimes.

Valsts policija vēl visiem krāšņus un jaukus svētkus!

Papildus informācija:

Statistika:

2010.gada nogalē par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas kārtības un izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu pie administratīvās atbildības sauktas 3 personas, konstatēti 3 nelaimes gadījumi.

2009.gada nogalē par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas kārtības un izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu pie administratīvās atbildības sauktas 7 personas, konstatēti 8 nelaimes gadījumi.

 

Atbildība:

Administratīvo pārkāpumu kodekss

  • 181.panta 5. daļa paredz atbildību par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu - par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.
  • 183.pants paredz atbildību licencētajiem komersantiem.

“Par pirotehniskā izstrādājuma komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona, kurai izsniegta speciāla atļauja (licence)" uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem. 

  • 166.2 pants paredz atbildību par komercdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus.

"Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par komercdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai komersanta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par komersanta darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas". 

 

Sagatavoja:
Sintija Virse
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
Vecākā inspektore
Tālr. 67075394, 26368442