Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Konkurss 7. - 8.klašu skolēniem „Esi drošs – neesi pārdrošs” 2013. gada 19. februāris

Konkursa mērķis un uzdevumi:
*Veicināt skolēnu izpratni par drošības jautājumiem ikdienā un rīcību ārkārtas situācijās;
*Pievērst uzmanību problēmai, kas skar skolēnu izglītošanu par dažādiem drošības jautājumiem – drošība uz ūdens, rīcība ugunsgrēka gadījumā, drošība uz ielas un mājās, pirmās palīdzības sniegšana u.c.

 

Konkursa dalībnieki:
*Zināšanu konkursā piedalās Rīgas un Rīgas reģiona vispārizglītojošo un pamat izglītojošo skolu 7.- 8.klašu skolēnu komandas;
*Komanda sastāv no 5 skolēniem un viena pedagoga;
*No vienas skolas var pieteikties viena komanda no 7.klases, un viena komanda no 8.klases.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšana:
*Skolas komandu konkursam piesaka pedagogs, nosūtot uz e-pastu inese.veisa@vugd.gov.lv aizpildītu pieteikuma anketu (skat. Pielikumu), kuru var izdrukāt no sekojošām interneta mājas lapām: www.vugd.gov.lv, www.akvaparks.lv www.nmpd.gov.lv, www.lg.lv, www.vp.gov.lv, www.iem.gov.lv. Konkursa pieteikuma apstiprinājums tiek izsūtīts uz komandas pieteikumā norādīto e-pasta adresi;
Pieteikums pirmajai atlases kārtai jāiesūta ne vēlāk kā līdz 2013.gada 4.martam.

 

Konkursa norises kārtība:
1.atlases kārtā katra komanda elektroniskā formātā saņem jautājumus un pēc iegūto punktu skaita saņem apstiprinājumu dalībai 2.kārtā:
*Katrai skolai, kuras pieteikums būs elektroniski apstiprināts, elektroniski tiks izsūtīti 20(divdesmit) ar drošību saistīti jautājumi, kurus sagatavojuši konkursa organizatori. Komandām ir jāsniedz atbildes uz jautājumiem un risinājumi elektroniskā formātā jāiesūta uz e-pastu inese.veisa@vugd.gov.lv līdz 2013.gada 18.martam. Lai atbildētu uz jautājumiem, var tikt izmantoti palīgmateriāli. Katram jautājumam maksimālais punktu skaits - 10. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt pirmajā atlases kārtā – 200 punkti.

*Uz 2.atlases kārtu tiek izvirzītas ne vairāk kā 20 komandas, kurām ir vislielākais punktu skaits par 1.atlases kārtas uzdevumiem. Pirmās kārtas uzdevumu atbildes izvērtē konkursa žūrija.
2.atlases kārta norisinās 2013.gada 25.aprīlī Iekšlietu ministrijas ēkā Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.2, Rīgā plkst. 10:00. Komandām, kuras ir tikušas 2.atlases kārtā, pirms ierašanās uz to, ir jāsagatavo priekšnesums par tēmu – „Esi drošs – neesi pārdrošs”. Priekšnesumā drīkst izmantot jebkādus atribūtus, kas tieši vai netieši saistīti ar drošības tēmu. Priekšnesumā ir jāpiedalās visiem komandas dalībniekiem. Priekšnesuma ilgums - ne vairāk kā 3 minūtes. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt par priekšnesumu – 5 punkti.
2.atlases kārtā komandas veic uzdevumus, kurus izveidojuši konkursa organizatori. Katra uzdevuma izpildei paredzēts laiks līdz 3 minūtēm + 1 minūte prezentēšanai. Uzdevumu izpildes laikā nedrīkst izmantot nevienu papildus ierīci, t.sk. mobilo telefonu, lai iegūtu informāciju. Pieķerot komandu lietojam papildus ierīces, tā tiek diskvalificēta. Katram uzdevumam maksimālais punktu skaits – 10.

*Uz finālu tiek izvirzītas 10 komandas, kurām abās atlases kārtās būs visvairāk punkti.
Konkursa fināls norisinās 2013.gada 1.jūnijā Līvu Akvaparkā, Viestura ielā 24, Jūrmalā, plkst. 12:00. Finālā piedalās 10 komandas, kuras iepriekšējās atlases kārtās ir ieguvušas vislielāko punktu skaitu. Fināla uzdevumus izstrādā konkursa organizatori. Katra uzdevuma izpildei paredzētais laiks līdz 3 minūtēm un 2 minūtes prezentēšanai. Katram uzdevumam maksimālais punktu skaits būs 10. Finālā atlases kārtās iegūtie punkti anulējas un tiek skaitīti no jauna. Titulu – Visdrošākā klase - 2013 - iegūst tā komanda, kura finālā ir ieguvusi visvairāk punktu. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka, ņemot vērā iepriekšējo rezultātu kopējo summu.

 

Konkursa vērtēšana:
*Pirmajā atlases kārtā iesūtītās atbildes izskata konkursa žūrija un par katru uzdevumu komandai ieliek pienākošos punktu skaitu līdz 10 punktiem, kā arī pievieno komentāru par uzdevuma izpildi, atbildi katrai komandai nosūtot elektroniskā veidā un paziņojot pa telefonu.
*Otrajā atlases kārtā, komandas sacenšas klātienē Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas ēkā. Uzdevumu izpildi un atbilžu kvalitāti izvērtē konkursa žūrija, kura par katru uzdevumu komandai ieliek pienākošos punktu skaitu līdz 10 punktiem, kā arī paskaidro komandai pieļautās kļūdas. Konkursa otrajā kārtā tiek vērtēti arī komandu priekšnesumi, par kuriem var iegūt 5 punktus.
*Finālā uzdevumu izpildi un atbilžu kvalitāti izvērtē konkursa žūrija, kura par katru uzdevumu komandai ieliek pienākošos punktu skaitu līdz 10 punktiem, kā arī paskaidro komandai pieļautās kļūdas.

 

Par sacensību uzvarētāju tiek atzīta komanda, kura ir ieguvusi visvairāk punktus.

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste Inese Veisa
tālrunis: 67075868
e-pasts: inese.veisa@vugd.gov.lv