Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Tuvojas vasaras brīvlaiks 2011. gada 19. maijs

 

             Vieni to sauc par likteni, citi par neveiksmi, taču tad, kad kāds ir nonācis nelaimē, mēs katrs pie sevis domājam – ar mani gan nekas TĀDS nekad nenotiks. Patiesībā mēs visi zinām, ka dzīvojam brīnišķīgā un reizē arī bīstamā pasaulē, kurā, lai izvairītos no nepatīkamām dzīves situācijām, mēs paši varam diezgan daudz ko darīt – veikt preventīvus pasākumus savai un citu drošībai, it īpaši tagad, kad pavisam drīz būs skolēnu vasaras brīvlaiks.

 

            Kad ierasto skolas dienu nomaina ilgāka pagulēšana rītos, čatošana internetā, laiskošanās māju pagalmos, bezmērķīga klaiņošana ielās un pat mazdārziņos, tad gribot negribot galvā rodas idejas veikt „varoņdarbus”, nepadomājot, ar kādām sekām tas var beigties, tāpēc svarīgākais pasākums, sākoties skolēnu brīvlaikam, ir vecākiem saplānot bērna brīvā laika pavadīšanu, pārrunājot iespējamās situācijas gan rīkojoties ar uguni, gāzi, elektroierīcēm, gan atrodoties pie ūdenstilpnēm, gan satiekoties ar svešiniekiem utt. Jāatceras, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pantā noteikts, ka „vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes”.

            Tiklīdz bērni atrodas uz ielas, vecākiem jāpārrunā ceļu satiksmes noteikumi, atgādinot, ka ceļš nav domāts rotaļām, ka luksofors ir domāts ne tikai automašīnām, bet arī gājējiem, ka šķērsot ielu ir drošāk tam paredzētajās vietās – pie gājēju pārejas. Ja bērni brauc ar velosipēdu, vecākiem jānodrošina velosipēda tehniskais aprīkojums un to, ka bērnam, kurš sasniedzis 12 gadu vecumu un kurš patstāvīgi piedalās transportlīdzekļu satiksmē, jābūt nokārtotām velosipēda vadītāja tiesībām, kas apliecina prasmi un zināšanas, vadot velosipēdu, un citi satiksmes dalībnieki var ar to ŗēkināties. Kā paredz Ceļu satiksmes noteikumu 149.21 pants, par velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no pieciem līdz divdesmit latiem.

            Vasarā gan bērniem, gan pieaugušajiem tiek piedāvātas plašas izklaides iespējas, līdz ar to jāatceras, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.pantā minēts, ka bērnus, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā, policijas darbinieki var nogādāt tuvākajā iecirknī. Par nakts laiku šā panta izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.

            Vecākiem ar saviem bērniem ir jāpārrunā arī cigarešu, alkohola un citu apreibinošo vielu lietošanas ietekme uz organismu un tās iespējamām sekām, jo no „drauga” piedāvājuma arī Jūsu bērnam būs grūti atteikties. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka "Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit latiem", savukārt 171.1 pants „Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem”.

            Vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu līdz 18 gadu vecumam, un rūpes nozīmē bērnam dot ne tikai ēdienu un pajumti, bet arī morālo atbalstu un mīlestību.Izvērtējot situāciju, ne vienmēr policijas darbiniekiem par izdarītajiem likumpārkāpumiem ir iespējams saukt pie atbildības pašu nepilngadīgo (bērni līdz 14 gadu vecumam) , līdz ar to pie administratīvās atbildības tiek saukti viņa vecāki pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173.panta par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu, kura naudas soda apmēri sākas ar brīdinājumu un var sasniegt pat 250 latus.

            Ja bērns ir saņēmis vairākus administratīvā pārkāpuma protokolus, vecākiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai novērstu jau iespējamos kriminālpārkāpumus. Bērnu pie kriminālatbildības var saukt no 14 gadu vecuma, piemēram, par zādzības izdarīšanu, mantas bojāšanu un huligāniskām darbībām.

            Lai skolēnu vasaras brīvlaiks būtu patīkams kā vecākiem, tā bērniem, der iegaumēt, ka ne vienmēr likumā paredzētais naudas sods spēs izdzēst notikušo par nebijušu. Ja nu vienīgi sakot – es darīju visu iespējamo, lai savu bērnu pasargātu.

Vineta Kaģe
Vidzemes reģiona
Prevencijas grupas vecākā inspektore