Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Uzmanību!!! Valsts policijas koledžā notiek reflektantu uzņemšana 2011. gada 16. februāris

2011.gada 16.februārī

Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību

birojs informē

 

Uzmanību!!! Valsts policijas koledžā notiek reflektantu uzņemšana

Valsts policijas amatpersonām, piesakoties 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” pilna laika/nepilna laika studijām Valsts policijas koledžā (Rīgā, Ezermalas ielā 8), savā dienesta vietā līdz 2011.gada 4.martam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

-          iesniegums;

-          dokumenta par vidējo izglītību – atestāta un sekmju lapas, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot to oriģinālus un VPK izsniegtu dokumentu par arodizglītības ieguvi, ja ir apgūta arodizglītības programma, sekmju izraksta kopiju, uzrādot to oriģinālus, ja iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad uzrāda dokumentu, kas apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecību, uzvārda vai vārda maiņas apliecību un iesniedz tā kopiju;

-          raksturojums – rekomendācija (dokumentu paraksta Valsts policijas finansiāli patstāvīgās pārvaldes priekšnieks vai Valsts policijas koledžas direktors, vai Valsts policijas priekšnieks vai viņa vietnieki);

-          IeM CMEK slēdziens vai CMEK izdotās darbinieka veselības kartes kopija, kuras derīguma termiņš ir vēl vismaz 6 mēneši;

-          Autovadītāja apliecības kopija (B kategorija) vai izziņa no autoskolas, ka tiek apmeklēti autovadītāju kursi;

-          Dokumenti, kuri apliecina papildus izglītību;

-          4 fotogrāfijas (3x4);

-          Dokumenta kopija, kas apliecina studiju reģistrēšanās samaksu VPK kontā.

Iestājpārbaudījumi notiks no 2011.gada 21.marta līdz 25.martam, Valsts policijas koledžā (Rīgā, Ezermalas ielā 8).

Ar detalizētāku informāciju varat iepazīties Valsts policijas koledžas mājas lapā www.policijas.koledza.gov.lv , sadaļā „Reflektantiem”, vai zvanot pa tālr. 67146280.   

Informāciju sagatavoja:
Santa Štolcere
VPK direktora palīdze
Tālr. 671 46276
paligs@koledza.vp.gov.lv