Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Aizvadīta Valsts policijas koledžas Erasmus+ projekta noslēguma konference 2018. gada 30. augusts

     Š.g. 22.augustā Ādažos, Port Hotel konferenču zālē notika Eiropas Savienības Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA202-022708 „Baltijas jūras reģiona valstu (LV, LT, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” (turpmāk – Projekts) noslēguma konference. 

Projekta noslēguma konferencē kopumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki, tostarp ārvalstu viesi no Lietuvas, Polijas, Igaunijas un Baltkrievijas, kā arī vadības līmeņa pārstāvji no Valsts policijas, Iekšējās drošības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Drošības policijas, Ostas policijas, Militārās policijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas, pašvaldību policijas un citām institūcijām.

Konferences ietvaros Valsts policijas koledžas projekta koordinatori un eksperti, kā arī  projekta partneri no Lietuvas policijas skolas, Polijas policijas skolas Katovicē un Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas iepazīstināja konferences dalībniekus ar Projekta sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta mērķis bija izveidot vienotu mācību modeli par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu Baltijas jūras reģiona četru partnervalstu policijas darbā un profesionālajās policistu mācībās, kā arī stratēģiskās partnerības izveidošana starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas policijas izglītības iestādēm (turpmāk – Projekta partneri).

Atbilstoši apstiprinātajam Projekta aktivitāšu un finansēšanas plānam Koledža un Projekta partneri, īstenojot vienu no Projekta aktivitātēm “Mācību programmas izstrāde”, Projekta dalībvalstu ekspertu (nacionālie, Koledžas eksperti: Rauls Kviesītis, Ivars Zvirbulis, Aldona Homiča, Andrejs Maslovs un Olga Aņikoviča) un Projekta vadības (Projekta vadītāji Koledžā: Māris Riekstiņš un Dina Smirnova) darba rezultātā ir izstrādājuši mūsdienīgu un saturiski daudzpusīgu trīs līmeņu fiziskās sagatavotības un kompetences izglītības programmu (240 stundu apmērā) (turpmāk – Izglītības programma).

Izglītības programma aptver šādus zināšanu līmeņiem, šādu mācību kontaktstundu apmērā:

Pirmais līmenis: pamatlīmenis jeb zemākais sagatavotības līmenis. “Uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktika” kadetiem ir plānotas 160 kontaktstundu apmērā, Projekta mācību programmas saturs aptver vispārējās un speciālās (profesionālās) fiziskās sagatavotības prasības.

Otrais līmenis: vidējs sagatavotības līmenis. Mācību programmas mērķauditorija: policijas darbiniekiem, kas strādā dienesta vietās un kuriem ir nepieciešama šī profesionālā kompetence, pilnveidojot prasmes un iemaņas darbā ar likumpārkāpēju aizturēšanu. Projekta mācību programmas kontaktstundu apjoms ir 40 stundas.

Trešais līmenis: augsts sagatavotības līmenis. “Profesionālās (pedagoģiskās) pilnveides programma” paredzēta policijas darbiniekiem (instruktoriem, ekspertiem un pedagogiem), kas strādā ar kadetiem un policijas darbiniekiem tos apmācot ar mērķi: pašiem iegūt jaunas, inovatīvas un profesionālās pedagoģiskās atziņas programmas apguvē, metodikā un to realizācijā policijas mācību iestādēs un dienesta vietās.

Ņemot vērā Izglītības programmas trīs profesionālo zināšanu līmeņu gradāciju, Izglītības programmas īstenošana ir iespējama kā viens vesels kopums vai atsevišķi pēc izglītojamo mērķauditorijas un faktiskās nepieciešamības.

Visu trīs līmeņu programmu galvenais mērķis bija izveidot kvalitatīvu, starptautisku atzītu vienotu apmācības metodiku, kurai galvenokārt ir jābūt saprotamai, vienkāršai, caurspīdīgai un realizējamai visā apmācības periodā. Galvenais akcents apmācības metodikā tika likts uz tuvcīņas apmācības metodisko tehniku. Apmācības programmas izstrādes gaitā tika izanalizētas metodiskās rekomendācijas tuvcīņas taktikas apmācībā, apskatīti svarīgākie spēka pielietošanas pamatprincipi – izmantojot aizturēšanas, aizsardzības, atbrīvošanās, atbruņošanas un speciālo līdzekļu pielietošanas tehniku.

Visbeidzot noslēdzot projektu tika apkopota šī jaunā pieredze starptautiskajā līmenī  un izdots metodiskais materiāls, un rokasgrāmata, kā arī piedāvāta jauna – moderna tehnisko paņēmienu digitāla informācija un neliels video par Projekta darbu kopumā.

Ar Projekta noslēguma konferences fotogaleriju var iepazīties Valsts policijas koledžas mājaslapā Erasmus+ sadaļā:  http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/par_koledzu/erasmus_projeccts/KA2_FOTO_VIDEO_PHOTO, savukārt ar visiem Projekta materiāliem jebkurš interesents var iepazīties šeit: http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/par_koledzu/erasmus.