Visas aktualitātes Pilnā versija

SIRENE biroju vadītāju tikšanās Rīgā 2015. gada 27. jūnijs

Šā gada 18.-19.jūnijā, Rīgā, viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros notika SIRENE biroju priekšnieku sanāksme.

SIRENE biroju priekšnieku sanāksmes laikā Rīgā tika apspriesti jautājumi par Itālijas vadītā projekta „I.T.A.L.I.A. 2014” laikā izstrādātajiem priekšlikumiem informācijas apmaiņas starp SIRENE birojiem optimizēšanai, jautājumi par informācijas apmaiņas kanālu pareizu izmantošanu (informācijas aprite pa Interpola, Eiropola vai SIRENE informācijas apmaiņas kanālu), jautājumi saistībā SIS otrās paaudzes versijas izmantošanu dalībvalstīs, jautājumi par SIRENE biroju darbinieku noslodzi un apmācību. SIRENE biroju priekšnieki diskutēja arī par dalībvalstīs ieviestajiem pasākumiem, pieredzi un izveidojušos praksi, lai ierobežotu to ES pilsoņu izceļošanu, kuri dodas piedalīties karadarbībā ārvalstīs (t.s. ārvalstu kaujinieku fenomens). Eiropas Komisijas pārstāvis saistībā ar šobrīd aktuālo jautājumu par imigrācijas vilni Vidusjūrā sniedza ieskatu par šobrīd augstākajā politiskajā līmenī notiekošajām diskusijām, kur tiek apsvērta iespējamība plašāk izmantot Šengenas informācijas sistēmu imigrācijas jautājumu risināšanā. SIRENE biroju priekšnieki uzklausīja Apvienotās Karalistes pārstāvju ziņojumu par pirmajiem iespaidiem, uzsākot darbību Šengenas informācijas sistēmā, kā arī SIRENE Horvātijas biroja priekšnieka ziņojumu par sagatavošanās pasākumiem plānotajai dalībai Šengenas informācijas sistēmas lietotāju tīklam 2016.gadā. Līdztekus minētajiem jautājumiem SIRENE biroju priekšnieki diskutēja par Itālijas priekšlikumiem turpmākiem dalībvalstu pasākumiem, lai kopīgi varētu risināt problēmjautājumu par zagto transportlīdzekļu atgūšanas kārtību un iespējamām procedūrām gadījumos, kad konstatētie transportlīdzekļi ir tikuši atrasti un izņemti no personām, kuras tos ir ieguvušas labticīgā kārtā.

Jāpiebilst, ka SIRENE biroju vadītāju sanāksme tika organizēta Itālijas vadītā projekta „Improving Training And Learning Instruments Availability 2014. I.T.A.L.I.A. 2014” (Apmācību un mācību instrumentu pieejamības uzlabošana 2014. I.T.A.L.I.A. 2014) ietvaros, izmantojot Eiropas Savienības grantu programmas ISEC 2012 ‘’Prevention of and fight against crime’’ finansējuma atbalstu. Projekta mērķis ir stiprināt starptautiskās policijas sadarbības mehānismus un izstrādāt kopīgas standarta darba procedūras, lai nodrošinātu efektīgāku savstarpēju informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībsargājošajām iestādēm.