Visas aktualitātes Pilnā versija

Valsts policija turpina vadīt darba LEWP grupu Briselē 2015. gada 25. februāris

2015.gada 18.-19.februārī Beļģijā (Briselē), ES Padomes ēkā norisinājās kārtējā  Tiesībaizsardzības jautājumu darba grupas sanāksme (Law Enforcement Working Party, LEWP), kuru vadīja Latvijas prezidentūra.  Sanāksmē tika izskatīja Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un atceļ un aizstāj Padomes lēmumu 2005/681/TI (turpmāk – Regulas projekts).

Sanāksmē ekspertu līmenī tika panākta vienošanās par Regulas projektu (izņemot divos jautājumos – par CEPOL izpilddirektora iecelšanu amatā, kā arī par Zinātniskās komitejas izveidi, par ko notiks diskusijas iekšlietu padomnieku līmenī š.g. 26.februārī).  Plānots, ka š.g. 4.martā ES dalībvalstu Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā vēstnieki apstiprinās vispārējo vienošanos par Regulas projektu un varēs uzsākt koplēmuma procedūru ar Eiropas Parlamentu, lai Regulas  projektu varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk.

Jaunais Regulas projekts nosaka CEPOL pienākumus un uzdevumus, kā arī to, ka CEPOL kursi turpmāk attieksies uz visām tiesībaizsardzības iestādēm un uz visu līmeņu amatpersonām un darbiniekiem (pašlaik ir spēkā 2005.gada Padomes lēmums, kas nosaka, ka tikai policijas vecākās amatpersonas drīkst piedalīties CEPOL kursos, apmaiņas programmās un semināros).

Vispārējās vienošanās panākšana ir noteikta kā sasniedzamais  mērķis gan prezidentūras trio programmā, gan Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba programmā, gan arī  ir noteikta kā viena no Valsts policijas prioritātēm prezidentūrā.

LEWP vadību Latvijas prezidentūrā nodrošina Valsts policijas amatpersonas – darba grupas vadītāja -  VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas priekšniece Inese Voloseviča, LEWP vadītājas vietniece - VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas galvenā inspektore Jūlija Boltovska un eksperti – VP GAP Sadarbības un attīstības biroja priekšnieks Gatis Švika un VP GKrPP Starptautiskās sadarbības biroja priekšnieks  Edgars Strautmanis.